Klipfolio-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Klipfolio

Opmerking: Voordat u SSO configureert, moet u een Klipfolio-domein hebben. Het domein van 'Uw bedrijf' kan bijvoorbeeld uwbedrijf.klipfolio.com zijn. Als u geen Klipfolio-domein heeft, neemt u contact op met Klipfolio-support om er een in te stellen.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer Klipfolio in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Klipfolio en klik op Selecteren.
 6. Doe het volgende op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en Entiteits-ID en sla deze op.
  • Download het certificaat.
 7. Klik op de pagina Serviceprovidergegevens op Doorgaan.

  Opmerking: Kenmerktoewijzingen zijn niet vereist voor Klipfolio.

 8. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Voltooien.
Stap 2: Klipfolio instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op https://www.klipfolio.com met het Klipfolio-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik op uw accountnaam en selecteer Accountand thenSettings (Instellingen).
 4. Klik op de link Single Sign-On.
 5. Klik op Edit (Bewerken).
 6. Doe het volgende in de instellingen voor Single Sign-On (SSO):
  1. Selecteer SAML 2.
  2. Verwijder in het veld Certificate (Certificaat) de tekst 'BEGIN CERTIFICATE' en 'END CERTIFICATE' en plak de content van het certificaat dat u in stap 1 heeft gedownload.
 7. Klik op Save (Opslaan).
Stap 3: De Klipfolio-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Klipfolio.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Klipfolio-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

Opmerking: Klipfolio ondersteunt alleen door de IdP gestarte SSO. U kunt SSO niet gebruiken als u rechtstreeks inlogt bij Klipfolio.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Klipfolio.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt Klipfolio geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar uw Klipfolio-account.

Stap 5: Automatische registratie instellen
Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?