Klipfolio-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Klipfolio

Opmerking: Voordat u SSO configureert, heeft u een Klipfolio-domein nodig. Het domein voor 'Uw bedrijf' kan bijvoorbeeld uwbedrijf.klipfolio.com zijn. Als u geen Klipfolio-domein heeft, neemt u contact op met Klipfolio-ondersteuning om er een in te stellen.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Klik rechtsonder op Toevoegen .
 4. Zoek Klipfolio in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IdP-gegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en Entiteits-ID en sla deze op.
  • Download het certificaat.
 6. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 7. Klik op Volgende.
 8. Klik op Voltooien.
Stap 2: Klipfolio instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op https://www.klipfolio.com met het Klipfolio-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik op 'Account name' (Accountnaam) en selecteer Account and then Settings (Instellingen).
 4. Klik op de link Single Sign-On.
 5. Klik op Edit (Bewerken).
 6. Doe het volgende in de instellingen voor Single Sign-On (SSO):
  1. Selecteer SAML 2.
  2. Verwijder in het veld Certificate (Certificaat) de tekst 'BEGIN CERTIFICATE' en 'END CERTIFICATE' en plak de content van het certificaat dat u in stap 1 heeft gedownload.
 7. Klik op Save (Opslaan).
Stap 3: De Klipfolio-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer Klipfolio.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Klipfolio-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

Opmerking: Klipfolio ondersteunt alleen SSO als u inlogt via Google. U kunt SSO niet gebruiken als u rechtstreeks inlogt bij Klipfolio.

 1. Log in op uw Google-account.
 2. Klik op de App Launcher  and then Meer en selecteer Klipfolio.

Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar uw Klipfolio-account.


Google, G Suite en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?