Adaptive Insights-cloud-app

Als u deze taak wilt uitvoeren, moet u zijn ingelogd als superbeheerder.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Adaptive Insights

Stap 1: De SSO-URL van Adaptive Insights ophalen

 1. Log als beheerder in bij Adaptive Insights.
 2. Klik op Settings (Instellingen) en vervolgens Administration (Beheer) en vervolgens User and Roles (Gebruiker en rollen) en vervolgens SAML SSO Settings (SAML SSO-instellingen).
 3. Kopieer de SSO-URL van Adaptive Insights en sla deze op.
Stap 2: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google-beheerdersconsole.

  Log in met je beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Klik rechtsonder op Toevoegen Toevoegen.
 4. Zoek Adaptive Insights in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IdP-gegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  • Kopieer de Entiteits-ID en sla deze op.
  • Download het certificaat.
 6. Klik op Volgende.
  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.
 1. Klik op Volgende.
 2. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL en Entiteits-ID door de SSO-URL van Adaptive Insights in te voeren die u in stap 1 heeft gekopieerd en opgeslagen.
 3. De standaard Naam-ID is het primaire e-mailadres. 
 4. Laat de Indeling naam-ID staan op Niet gespecificeerd.
 5. Klik op Voltooien.
Stap 3: Adaptive Insights instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log als beheerder in bij Adaptive Insights.
 2. Klik op Settings (Instellingen) en vervolgens Administration (Beheer) en vervolgens User and Roles (Gebruiker en rollen) en vervolgens SAML SSO Settings (SAML SSO-instellingen).
 3. Voer de volgende informatie in:
  • Identity provider name (Naam identiteitsprovider): G Suite.
  • Identity provider Entity ID (Entiteits-ID identiteitsprovider): de Entiteits-ID die u in stap 2 heeft gekopieerd en opgeslagen.
  • Identity provider SSO URL (SSO-URL identiteitsprovider): de SSO-URL die u in stap 2 heeft gekopieerd en opgeslagen.
  • Custom logout URL (Aangepaste uitlog-URL): laat dit leeg.
  • Identity Provider Certificate (Certificaat identiteitsprovider): upload het certificaat dat u in stap 2 heeft gedownload.
  • SAML user id (SAML gebruikers-ID): selecteer User's Adaptive Insights user name (Adaptive Insights-gebruikersnaam van gebruiker).
  • SAML User id location (Locatie SAML gebruikers-ID): selecteer User id in NameID of Subject (Gebruikers-ID in naam-ID van onderwerp).
   • SAML NameID format (Indeling SAML naam-ID): Unspecified​ (Niet gespecificeerd).
  • Enable SAML (SAML inschakelen): selecteer optie 2 of 3.
 4. Klik op Save (Opslaan).
Stap 4: De Adaptive Insights-app inschakelen
 1. Log in bij de Google-beheerdersconsole.

  Log in met je beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer Adaptive Insights.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u wilt dat instellingen gelden voor alle organisatie-eenheden, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan

 6. Ga als volgt te werk om instellingen toe te passen op individuele organisatie-eenheden: 

  • Selecteer links de organisatie-eenheid met de gebruikers voor wie u instellingen wilt wijzigen.
  • Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld om de instelling te wijzigen.
  • Klik op Overschrijven om de instelling hetzelfde te houden, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid.
  • Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. Controleer of de e-mail-ID's van uw Adaptive Insights-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://login.adaptiveinsights.com en voer alleen de gebruikersnaam in, niet het wachtwoord.
 3. Klik op Submit (Verzenden). Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 4. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar Adaptive Insights.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?