Adaptive Insights-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Adaptive Insights

Stap 1: De SSO-URL van Adaptive Insights ophalen

 1. Log als beheerder in bij Adaptive Insights.
 2. Klik op Settings (Instellingen) and then Administration (Beheer) and then User and Roles (Gebruiker en rollen) and then SAML SSO Settings (Instellingen voor SAML SSO).
 3. Kopieer de SSO-URL van Adaptive Insights en sla deze op.
Stap 2: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer Adaptive Insights in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Adaptive Insights en klik op Selecteren.
 6. Doe het volgende op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  • Kopieer de Entiteits-ID en sla deze op.
  • Download het certificaat.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL en Entiteits-ID door de SSO-URL van Adaptive Insights in te voeren die u in stap 1 heeft gekopieerd en opgeslagen.
 9. De standaard Naam-ID is het primaire e-mailadres.
 10. Laat de Indeling naam-ID staan op Niet gespecificeerd.
 11. Klik op Doorgaan.

  Opmerking: Kenmerktoewijzingen zijn niet vereist voor Adaptive Insights.

 12. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Voltooien.
Stap 3: Adaptive Insights instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log als beheerder in bij Adaptive Insights.
 2. Klik op Settings (Instellingen) and then Administration (Beheer) and then User and Roles (Gebruiker en rollen) and then SAML SSO Settings (Instellingen voor SAML SSO).
 3. Voer de volgende gegevens in:
  • Identity provider name (Naam identiteitsprovider): Google Workspace.
  • Identity provider Entity ID (Entiteits-ID identiteitsprovider): de Entiteits-ID die u in stap 2 heeft gekopieerd en opgeslagen.
  • Identity provider SSO URL (SSO-URL identiteitsprovider): de SSO-URL die u in stap 2 heeft gekopieerd en opgeslagen.
  • Custom logout URL (Aangepaste uitlog-URL): laat dit leeg.
  • Identity Provider Certificate (Certificaat identiteitsprovider): upload het certificaat dat u in stap 2 heeft gedownload.
  • SAML user id (SAML gebruikers-ID): selecteer User's Adaptive Insights user name (Adaptive Insights-gebruikersnaam van gebruiker).
  • SAML User id location (Locatie SAML gebruikers-ID): selecteer User id in NameID of Subject (Gebruikers-ID in naam-ID van onderwerp).
   • SAML NameID format (Indeling SAML naam-ID): Unspecified​ (Niet gespecificeerd).
  • Enable SAML (SAML inschakelen): selecteer optie 2 of 3.
 4. Klik op Save (Opslaan).
Stap 4: De Adaptive Insights-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Adaptive Insights.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Adaptive Insights-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt

Adaptive Insights ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modussen:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Adaptive Insights.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt Adaptive Insights geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://login.adaptiveinsights.com en voer alleen de gebruikersnaam in, niet het wachtwoord.
 3. Klik op Submit (Verzenden). Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 4. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar Adaptive Insights.


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?