MangoApps-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor MangoApps

Voordat u begint

Voordat u SSO configureert, moet u inloggen bij MangoApps en de Assertion Consumer Service-URL (ACS-URL) ophalen voor de IdP-installatie:

 1. Open een nieuw browservenster en log als beheerder in bij de MangoApps-app.
 2. Selecteer rechtsboven Admin Name (Beheerdersnaam) and then Manage Domain (Domein beheren).
 3. Selecteer links SSO and then SAML.
 4. Kopieer de ACS-URL voor de IdP-installatie.
Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik rechtsonder op de plus (+). 
 4. Zoek MangoApps in de lijst met apps en klik erop.
 5. Download op de pagina Google IdP-gegevens het certificaat en kopieer de SSO-URL.
 6. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 7. Klik op Volgende.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL door hier de ACS-URL te plakken die u heeft gekopieerd op de MangoApps-website. Bewerk de Entiteits-ID. Vervang {your_domain} door de naam van het subdomein zoals deze is ingesteld bij MangoApps. 
 9. De standaard Naam-ID is het primaire e-mailadres.
 10. Laat Email staan bij Indeling naam-ID.
 11. Klik op Voltooien.
Stap 2: MangoApps instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op https://www.mangoapps.com met het MangoApps-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Ga in MangoApps naar de pagina 'SAML setup' (SAML-installatie) en configureer SAML.
 4. Vink het vakje aan voor Allow SAML based federated login (Op SAML gebaseerde gefedereerde login toestaan).
 5. Voer de volgende gegevens in:
  • Provider: Other SAML Providers (Andere SAML-providers).
  • Project Name (Projectnaam): voer een projectnaam naar keuze in.
  • Login Page Auto Re-direct (Automatisch doorsturen op inlogpagina): kies de juiste instelling voor uw organisatie.
  • Read from metadata URL (Lezen vanaf metadata-URL): laat dit veld leeg.
  • Issuer URL/EntityID (Uitgever-URL/Entiteits-ID): https://{uw-domein}.mangoapps.com.
  • Assertion Consumer Service URL (ACS-URL): laat de bestaande waarde staan.
  • SAML 2.0 Endpoint/SSO URL (SAML 2.0-eindpunt/SSO-URL): plak hier de Google SSO-URL die u in stap 1 heeft gekopieerd.
  • Remote Logout URL (URL voor uitloggen op afstand): https://{uw-domein}.mangoapps.com.
  • Authentication Method (Verificatiemethode): laat de bestaande waarde staan.
  • User Identifier (Gebruikers-ID): Email (E-mailadres).
  • X.509 certificate​ (X.509-certificaat): plak het Google-certificaat dat u in stap 1 heeft gekopieerd.
 6. Klik op Save Settings (Instellingen opslaan).
Stap 3: De MangoApps-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer MangoApps.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw MangoApps-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://{uw-domein}.mangoapps.com.
 3. Klik op Login with SSO (Inloggen met SSO) and then Other SAML Providers (Andere SAML-providers). Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 4. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar MangoApps.


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?