itslearning-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun gegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor itslearning

Voordat u begint

Neem voordat u SSO instelt voor itslearning contact op met itslearning-support (support@itslearning.com). Vraag ze u de volgende waarden te geven, specifiek voor uw itslearning-omgeving:

 • uw domeinnaam ({uw_domein})
 • de unieke ID van uw itslearning-account ({unieke-ID-van-sp})
Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Zoek en selecteer itslearning in de lijst met apps.
 4. Doe het volgende op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens:
  • Download de IDP-metadata en sla het bestand op
 5. Klik op Doorgaan.
 6. Klik op Doorgaan.
 7. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL, Entiteits-ID en Start-URL. Vervang {uw-domein} en {unieke-ID-van-sp} door de waarden die u in stap 2 van het itslearning-team heeft gekregen.
 8. Stel op de pagina Kenmerktoewijzing de velden Selecteer categorie en Selecteer gebruiker als volgt in voor de weergegeven kenmerken:
App-kenmerk Selecteer categorie Selecteer gebruikerVeld
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/name Algemene informatie Primair e-mailadres
 1. Klik op Voltooien.
Stap 2: itslearning instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Stuur het IdP-metadatabestand dat u in stap 1 heeft gedownload naar het supportteam van itslearning (support@itslearning.com) en voeg de volgende gegevens toe:
  • De naam van uw Google-domein
  • De ID en naam van uw itslearning-account
 2. Het itslearning-ondersteuningsteam configureert SAML voor uw account.
Stap 3: De itslearning-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer itslearning.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw itslearning-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

itslearning ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modi:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer itslearning.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt itslearning geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://{uw-domein}/welcome.aspx.
 3. Selecteer uw site in de lijst.
 4. Klik op Go to my site (Naar mijn site).
 5. Klik op de inlogsite op Log in with Google (Inloggen met Google). Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 6. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van Google in die ook in itslearning staan.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar itslearning.


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?