HappyFox-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor HappyFox

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer HappyFox in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van HappyFox en klik op Selecteren.
 6. Doe het volgende op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens:
  1. Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  2. Download het certificaat.   
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de velden ACS-URL en Entiteits-ID. Vervang {subdomein} door uw HappyFox-subdomein.

 9. Klik op Doorgaan.

  Opmerking: Kenmerktoewijzingen zijn niet vereist voor HappyFox.

 10. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Voltooien.
Stap 2: HappyFox instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster en log als beheerder in bij HappyFox.

 2. Ga naar https://<accountnaam>.happyfox.com/staff/manage/integrations/auth/saml

 3. Voer de volgende informatie in:

  1. IdP Signature (IdP-handtekening): Open het certificaat dat u in stap 1 hierboven heeft gedownload en kopieer de inhoud. Plak de inhoud in dit veld bij HappyFox.

  2. SSO Target URL (Doel-URL SSO): Voer de SSO-URL in die u in stap 1 heeft gekopieerd.

 4. Kies de opties die u wilt gebruiken voor verificatie van helpdeskmedewerkers en eindgebruikers via SAML.

 5. Klik op Save Settings (Instellingen opslaan).

Stap 3: De HappyFox-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer HappyFox.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw HappyFox-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

HappyFox ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modi:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer HappyFox.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt HappyFox geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Ga in een nieuw incognito browservenster naar uw HappyFox-instantie.Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 2. Voer uw inloggegevens in.Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar HappyFox.


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?