Join.Me-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Join.Me

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Klik rechtsonder op Toevoegen Toevoegen.
 4. Zoek Join.Me in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IdP-gegevens:
  1. Kopieer de SSO-URL en de Entiteits-ID en sla deze op.  
  2. Download het certificaat.
 1. Klik op Volgende.
  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.
 1. Klik op Volgende.
  Nadat u contact heeft opgenomen met Join.Me®-ondersteuning voor de juiste waarden (zie stap 2), bewerkt u op de pagina Serviceprovidergegevens de volgende velden: 
 • ACS-URL: Vervang {your-acs-url} door de ACS Endpoint URL (ACS-eindpunt-URL) van Join.Me. 
 • Entiteits-ID: Vervang {your-entity-id} door de Entity ID (Entiteits-ID) van Join.Me.
 1. Klik op Volgende.
 1. Stel op de pagina Kenmerktoewijzing de velden Selecteer categorie en Selecteer gebruikersveld als volgt in voor de weergegeven kenmerken:
  App-kenmerk Selecteer categorie Selecteer gebruiker
  Email Algemene informatie Primair e-mailadres
  FirstName Algemene informatie Voornaam
  LastName Algemene informatie Achternaam
 2. Klik op Voltooien.
Stap 2: Join.Me instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Verzend het certificaat, de SSO-URL en de Entiteits-ID die u in stap 1 heeft gedownload naar uw accountvertegenwoordiger bij Join.Me. 

 2. Laat hem weten dat u SAML wilt inschakelen voor uw account.
  Join.Me stuurt u de ACS-URL en Entiteits-ID (zie stap 1) die u moet invullen in de betreffende velden.

 3. Herhaal indien nodig stap 1 om de velden ACS-URL en Entiteits-ID te bewerken. 

Stap 3: De Join.Me-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer Join.Me.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Join.Me-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Ga naar de URL van de Join.Me-instantie. 
  Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
  Nadat uw gegevens zijn geverifieerd, wordt u doorgestuurd naar Join.Me.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?