Join.Me-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Join.Me

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer Join.Me in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Join.Me en klik op Selecteren.
 6. Doe het volgende op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens:
  1. Kopieer de SSO-URL en de Entiteits-ID en sla deze op.  
  2. Download het certificaat.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Nadat u contact heeft opgenomen met Join.Me-support voor de juiste waarden (zie stap 2 hieronder), bewerkt u de volgende velden op de pagina Serviceprovidergegevens:
  • ACS-URL: Vervang {uw-acs-url}door de ACS Endpoint URL (ACS-eindpunt-URL) van Join.Me.
  • Entiteits-ID: Vervang {uw-entiteits-id} door de Entity ID (Entiteits-ID) van Join.Me.
 9. Klik op Doorgaan.
 10. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op het menu Veld selecteren en wijs de volgende Google-directorykenmerken toe aan de bijbehorende Join.Me-kenmerken:
   
  Google-directorykenmerk Join.Me-kenmerk
  Basic Information > Primary Email (Algemene informatie > Primaire e-mailadres) Email
  Basic Information > First Name (Algemene informatie > Voornaam) FirstName
  Basic Information > Last name (Algemene informatie > Achternaam) LastName
 11. Klik op Voltooien.
Stap 2: Join.Me instellen als SAML 2.0-servideprovider (SP)
 1. Verzend het certificaat, de SSO-URL en de Entiteits-ID die u in stap 1 heeft gedownload naar uw accountvertegenwoordiger bij Join.Me.

 2. Laat weten dat u SAML wilt inschakelen voor uw account.
  Join.Me stuurt de ACS URL en Entity ID (Entiteits-ID) (zie stap 1) die u moet invullen in de betreffende velden.

 3. Herhaal indien nodig stap 1 om de velden ACS-URL en Entiteits-ID te bewerken.

Stap 3: De Join.Me-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Join.Me.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Join.Me-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

Join.Me ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modi:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Join.Me.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt Join.Me geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Ga naar de URL van de Join.Me-instantie. 
  Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
  Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u doorgestuurd naar Join.Me.

Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?