LearnCore-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor LearnCore

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Klik rechtsonder op Toevoegen "".
 4. Zoek LearnCore in de lijst met apps en klik erop.
 5. Download de Metadata XML op de pagina Google IdP-gegevens.
 6. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 7. Klik op Volgende.
  Op de pagina Serviceprovidergegevens worden de ACS-URL en de Entiteits-ID weergegeven.
 8. Klik op Volgende.
 9. Stel op de pagina Kenmerktoewijzing de waarden Selecteer categorie en Selecteer gebruiker als volgt in voor de weergegeven kenmerken.
  App-kenmerk Selecteer categorie Selecteer gebruiker
  NameID Algemene informatie Primair e-mailadres
  User.FirstName Algemene informatie Voornaam
  User.LastName Algemene informatie LastName
 10. Klik op Voltooien.
Stap 2: LearnCore instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)

Stuur een e-mail naar uw ondersteuningscontact bij LearnCore waarin u hem vertelt dat u SAML wilt inschakelen voor uw account. Voeg de Metadata XML toe die u in stap 1 heeft gedownload.

LearnCore laat u weten wanneer SAML voor u is ingeschakeld.

Stap 3: De LearnCore-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer LearnCore.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw LearnCore-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Ga naar uw LearnCore-instantie.  
  Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina va Google.
 2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in. 
  Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar LearnCore.

Google, G Suite en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?