Cisco Umbrella-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Cisco Umbrella

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Klik rechtsonder op Toevoegen "".
 4. Zoek Cisco Umbrella in de lijst met apps en klik erop.
 5. Download de Metadata XML op de pagina Google IdP-gegevens.
 6. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 7. Klik op Volgende.
  Op de pagina Serviceprovidergegevens worden de ACS-URL en de Entiteits-ID weergegeven.
 8. Klik op Volgende en voltooien.  
Stap 2: Cisco Umbrella instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster en log als beheerder in bij Cisco Umbrella.
 2. Ga naar System Settings (Systeeminstellingen) and then Login Security (Inlogbeveiliging).
 3. Upload in het veld Upload XML File (XML-bestand uploaden) de Metadata XML die u in stap 1 heeft gedownload.
 4. Klik op Next (Volgende). 
Stap 3: De Cisco Umbrella-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer Cisco Umbrella.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Cisco Umbrella-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Ga terug naar Cisco Umbrella en klik op Test Your SAML Configuration (Uw SAML-configuratie testen). 
 2. Klik wanneer de test is geslaagd op Save Configuration and Notify Users (Configuratie opslaan en gebruikers op de hoogte stellen).
 3. Open een incognito browservenster en ga naar uw Cisco Umbrella-instantie.  
  Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 4. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in. 
  Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar Cisco Umbrella.

Google, G Suite en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?