Lifesize-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun gegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Lifesize

Stap 1: Google-identiteitsprovidergegevens (IdP) ophalen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer Lifesize in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Lifesize en klik op Selecteren.
 6. Doe het volgende op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens:
  1. Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  2. Kopieer de Entiteits-ID en sla deze op.
  3. Download het certificaat.

Laat de Beheerdersconsole open staan. Nadat u de volgende stap heeft uitgevoerd bij Lifesize, gaat u door in de instelwizard.

Stap 2: Lifesize instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster en log als beheerder in bij Lifesize.
 2. Ga naar Advanced Settings (Geavanceerde instellingen)and thenSSO Integration (SSO-integratie).
 3. Voer de volgende gegevens in:
  1. Certificate (Certificaat): open het certificaat dat u in stap 1 heeft gedownload en kopieer en plak de inhoud ervan in dit veld.
  2. Identity Provider Issuer (Uitgever identiteitsprovider): voer de Entiteits-ID in die u in stap 1 heeft gekopieerd.
  3. Login URL (Inlog-URL): voer de SSO-URL in die u in stap 1 heeft gekopieerd.
 4. Voer onder Attributes (Kenmerken) de waarden voor firstnamelastname en email in de juiste velden in.
 5. Klik op Test (Testen).
 6. Kopieer de Relay State (Relaystatus) en sla deze op.
 7. Kies Enabled (Ingeschakeld) in de lijst Status.
 8. Klik op Update (Updaten).
Stap 3: De SSO-installatie voltooien in de Beheerdersconsole
 1. Ga terug naar het browsertabblad met de Beheerdersconsole.
 2. Klik op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens op Doorgaan.
 3. Vervang op de pagina Serviceprovidergegevens de Start-URL door de Relay State (Relaystatus) die u heeft gekopieerd bij Lifesize in stap 2 hierboven.
 4. Klik op Doorgaan.
 5. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op het menu Veld selecteren en wijs de volgende Google-directorykenmerken toe aan de bijbehorende Lifesize-kenmerken:
   
  Google-directorykenmerk

  Lifesize-kenmerk

  Basic Information > Primary Email (Algemene informatie > Primaire e-mailadres) email
  Basic Information > First Name (Algemene informatie > Voornaam) firstname
  Basic Information > Last Name (Algemene informatie > Achternaam) lastname
 6. Klik op Voltooien.
Stap 4: De Lifesize-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Lifesize.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Lifesize-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt

Lifesize ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modi:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Lifesize.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt Lifesize geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Ga naar uw Lifesize-instantie.
  Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in. 
  Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar Lifesize.

Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?