Lifesize-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Lifesize

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in op uw Google-beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en dan SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Klik rechtsonder op Toevoegen Toevoegen.
 4. Zoek Lifesize in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IdP-gegevens:
  1. Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  2. Kopieer de Entiteits-ID en sla deze op.
  3. Download het certificaat.
 6. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 7. Klik op Volgende.
  Op de pagina Serviceprovidergegevens worden de ACS-URL en de Entiteits-ID weergegeven.
 8. Klik op Volgende en kopieer de Relay State (Relaystatus) die u van Lifesize® krijgt.
  In stap 2 voert u deze in bij de Start-URL.
 9. Stel op de pagina Kenmerktoewijzing de waarden Selecteer categorie en Selecteer gebruiker als volgt in voor de weergegeven kenmerken:

  App-kenmerk

  Selecteer categorie Selecteer gebruiker
  email Algemene informatie Primair e-mailadres
  firstname Algemene informatie Voornaam
  lastname Algemene informatie Achternaam
 10. Klik op Voltooien.
Stap 2: Lifesize instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster en log als beheerder in bij Lifesize.
 2. Ga naar Advanced Settings (Geavanceerde instellingen) en dan SSO Integration (SSO-integratie).
 3. Voer de volgende gegevens in:
  1. Certificate (Certificaat): open het certificaat dat u in stap 1 heeft gedownload en kopieer en plak de inhoud ervan in dit veld.
  2. Identity Provider Issuer (Uitgever identiteitsprovider): voer de Entiteits-ID in die u in stap 1 heeft gekopieerd.
  3. Login URL (Inlog-URL): voer de SSO-URL in die u in stap 1 heeft gekopieerd.
 4. Voer onder Attributes (Kenmerken) de waarden voor firstnamelastname en email in de juiste velden in.
 5. Klik op Test (Testen).
 6. Kopieer de Relay State (Relaystatus) van Lifesize en plak deze in het veld Start-URL bij Google (stap 1).
 7. Kies Enabled (Ingeschakeld) in de lijst Status.
 8. Klik op Update (Updaten).
Stap 3: De Lifesize-app inschakelen
 1. Log in op uw Google-beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en dan SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer Lifesize.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. Controleer of de e-mail-ID's van uw Lifesize-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Ga naar uw Lifesize-instantie.  
  Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in. 
  Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar Lifesize.

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?