Kapost-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Kapost

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Klik rechtsonder op Toevoegen "".
 4. Zoek Kapost in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IdP-gegevens:
  1. Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  2. Download het certificaat.
 6. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 7. Klik op Volgende.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL. Vervang {my-instance} door uw Kapost-subdomein.
 9. Klik op Volgende.
 10. Stel op de pagina Kenmerktoewijzing de waarden Selecteer categorie en Selecteer gebruiker als volgt in voor de weergegeven kenmerken:
  App-kenmerk Selecteer categorie Selecteer gebruiker
  firstName Algemene informatie Voornaam
  lastName Algemene informatie Achternaam
 11. Klik op Voltooien.
Stap 2: Kapost instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster en log als beheerder in bij Kapost.
 2. Ga naar Settings (Instellingen) and then Single Sign-On (Single sign-on).
 3. (Optioneel) Vink het vakje aan voor Autocreate Users (Gebruikers automatisch maken) om nieuwe gebruikers te maken via JIT-registratie en hun rol te kiezen.
 4. Voer de volgende informatie in:
  1. Issuer Public Cert (Openbaar certificaat uitgever): Selecteer deze optie in de lijst. Open het certificaat dat u in stap 1 hierboven heeft gedownload en kopieer de inhoud. Plak de inhoud in dit veld bij Kapost.
  2. Issuer URL (Uitgever-URL): Voer de SSO-URL in die u in stap 1 heeft gekopieerd.
 5. Selecteer het kenmerk First/Last Name (Voor-/Achternaam) uit de lijst. 
 6. Voer in het bovenste veld firstName en in het onderste veld lastName in.
 7. Klik op Enable Single Sign-on (Single sign-on inschakelen).
Stap 3: De Kapost-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer Kapost.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Kapost-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Open https://{mijn-instantie}.kapost.com/public/saml/auth
  Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in. 
  Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar Kapost.

Google, Google Workspace en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?