Freshservice-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Freshservice

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor Freshservice.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Klik rechtsonder op de plus (+).
 4. Zoek Freshservice in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IdP-gegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  • Download het certificaat
 6. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 7. Klik op Volgende.
 1. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL en Entiteits-ID. Vervang {subdomain} door uw Freshservice-subdomein.
 2. Klik op Volgende en voltooien.  
Stap 2: Freshservice instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster en log als beheerder in bij Freshservice.

 2. Ga naar Helpdesk > Security (Beveiliging).

 3. Schakel Single Sign On in.

 4. Voer de volgende gegevens in:
  1. SAML Certificate (SAML-certificaat): Het certificaat dat u heeft gedownload in stap 1 hierboven.

  2. Identity Provider HTTP SAML URL (HTTP-SAML-URL identiteitsprovider): Voer de SSO-URL in die u in stap 1 hierboven heeft gekopieerd.

 5. Voer de volgende gegevens in:

  1. SAML Certificate (SAML-certificaat): Gebruik een van de online tools om het X.509-certificaat van Google (dat u heeft gedownload in stap 1 hierboven) om te zetten in een certificaatvingerafdruk. Plak deze in het veld Certificate (Certificaat) bij Freshservice.
  2. SAML Login URL (SAML-inlog-URL): Voer de SSO-URL in die u in stap 1 hierboven heeft gekopieerd.
 6. Klik op Save (Opslaan).

 

Stap 3: De Freshservice-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer Freshservice.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Freshservice-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Ga naar uw Freshservice-instantie. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 2. Voer uw inloggegevens in.
 3. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Freshservice.

 


Google, G Suite en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?