Engagedly-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Engagedly

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en dan SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Klik rechtsonder op Toevoegen Toevoegen.
 4. Zoek Engagedly in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IdP-gegevens:
  1. Kopieer de SSO-URL en de Entiteits-ID en sla deze op.
  2. Download het certificaat
  3. Open het en sla de inhoud op.
 6. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 7. Klik op Volgende.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL. Vervang {subdomain} door de uw Engagedly®-subdomein.
 9. Klik op Volgende.
 10. Klik op Voltooien.
Stap 2: Engagedly instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster en log als beheerder in bij Engagedly.
 2. Ga naar Settings (Instellingen) en dan SAML SSO (SAML-SSO). 
 3. Voer in de volgende velden de informatie in die u in stap 1 bij Google heeft gekregen:
  • Identity Provider X.509 Certificate (X.509-certificaat identiteitsprovider): gebruik het certificaat dat u heeft gedownload.
  • Identity Provider Issuer (Uitgever identiteitsprovider): gebruik de Entiteits-ID die u heeft gekopieerd.
  • IdP Provider Single Sign-On URL (Single sign-on-URL IdP-provider): gebruik de SSO-URL die u heeft gekopieerd.
 4. Controleer of de waarden voor de ACS URL (ACS-URL) en Entity ID (Entiteits-ID) in Engagedly overeenkomen met die in de velden ACS-URL en Entiteits-ID bij Google.
 5. Klik op de optie Enable SAML (SAML inschakelen).
 6. Klik op Save (Opslaan).
Stap 3: De Engagedly-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en dan SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer Engagedly.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. Controleer of de e-mail-ID's van uw Engagedly-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Ga naar uw Engagedly-instantie. Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar Engagedly.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?