Adobe Sign-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Adobe Sign

Log voordat u begint in op uw Adobe Sign®-account en dien een ondersteuningsverzoek in om het domein van uw organisatie in te schakelen in Adobe Sign. Vul op het formulier voor het ondersteuningsverzoek in dat u SAML via Google wilt inschakelen. Wacht tot Adobe Sign u heeft laten weten dat het domein is ingeschakeld voordat u doorgaat.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Klik rechtsonder op Toevoegen .
 4. Zoek Adobe Sign in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IdP-gegevens:
  1. Kopieer de SSO-URL en de Entiteits-ID en sla deze op.
  2. Download het certificaat.
 6. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 7. Klik op Volgende.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL. Vervang {your-subdomain} door uw Adobe Sign-subdomein.
 9. Stel op de pagina Kenmerktoewijzing de velden Selecteer categorie en Selecteer gebruikersveld als volgt in voor de weergegeven kenmerken:
  App-kenmerk Selecteer categorie Selecteer gebruiker
  emailAddress Algemene informatie Primair e-mailadres
 10. Klik op Voltooien.
Stap 2: Adobe Sign instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster en log als beheerder in bij Adobe Sign.
 2. Ga naar Account (Account) and then Account Settings (Accountinstellingen)and then SAML Settings (SAML-instellingen). 
  In Adobe Sign kunt u SAML op twee manieren configureren voor uw gebruikers: 
  • ​​​SAML Allowed (SAML toegestaan): gebruikers mogen verifiëren via Google zonder wachtwoord of rechtstreeks bij Adobe Sign met hun inloggegevens.
  • SAML Mandatory (aanbevolen) (SAML verplicht): gebruikers hebben toegang tot Adobe Sign via Google. Dit is de veiligste methode.
 3. Selecteer een SAML-modus die past bij uw behoeften.
 4. (Optioneel) Selecteer de optie User Creation (Gebruikers maken).
 5. Voer in de volgende velden de informatie in die u in stap 1 bij Google heeft gekregen:
  • IdP Certificate (IdP-certificaat): gebruik het certificaat dat u heeft gedownload.
  • IdP Entity ID (Entiteits-ID IdP): gebruik de Entiteits-ID die u heeft gekopieerd.
  • IdP Login URL (Inlog-URL IdP): gebruik de SSO-URL die u heeft gekopieerd.
 1. Klik op Save Changes (Wijzigingen opslaan).
Stap 3: De Adobe Sign-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer Adobe Sign.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken .
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Adobe Sign-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Open https://{uw-subdomein}.adobesign.com/public/samllogin. Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.  Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar Adobe Sign.

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?