Moxtra-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun gegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Moxtra

Stap 1: Google-identiteitsprovidergegevens (IdP) ophalen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer Moxtra in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Moxtra en klik op Selecteren.
 6. Doe het volgende op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens:
  1. Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  2. Kopieer de Entiteits-ID en sla deze op.
  3. Download het certificaat.

Laat de Beheerdersconsole openstaan. Nadat u de volgende stap heeft uitgevoerd bij Moxtra, gaat u door in de instelwizard.

Stap 2: Moxtra instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op https://www.moxtra.com met het Moxtra-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik links op Admin (Beheerd). Klik vervolgens op SAML Single Sign-on.
 4. Klik op new (nieuw) om de SAML-configuratie te maken.
 5. Voer in het veld Name (Naam) een unieke naam in.
 6. Voer in het veld Idp Entity ID (Entiteits-ID IdP) de Entiteits-ID in die u in stap 1 hierboven heeft gekopieerd.
 7. Selecteer https://www.moxtra.com in de lijst SP Entity ID (Entiteits-ID SP).
 8. Vink het vakje aan voor enable saml (SAML inschakelen).
 9. Voer in het veld Login URL (Inlog-URL) de SSO-URL in die u in stap 1 heeft gekopieerd.
 10. Voer in het veld AuthnContextClassRef de waarde urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:unspecified in.
 11. Selecteer in het veld NameID Format (Indeling naam-ID) de waarde urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:persistent.
 12. Plak in het veld Certificate (Certificaat) de content van het certificaat dat u in stap 1 heeft gedownload.
 13. Voer in het veld SAML email domain (SAML-maildomein) uw domeinnaam in.
 14. Klik op Save/Update (Opslaan/updaten).

  Nadat u de instellingen heeft opgeslagen, wordt de ACS-URL weergegeven in het veld Access Consumer Service Endpoint (ACS-eindpunt).

 15. Kopieer de ACS-URL en sla deze op. U heeft deze nodig om in de volgende stap de SSO-installatie te voltooien in Google.
Stap 3: De SSO-installatie voltooien in de Beheerdersconsole
 1. Ga terug naar het browsertabblad met de Beheerdersconsole.
 2. Klik op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens op Doorgaan.
 3. Vervang op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL door de ACS-URL die u heeft gekopieerd bij Moxtra in stap 2 hierboven.
 4. Klik op Doorgaan.
 5. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op het menu Veld selecteren en wijs de volgende Google-directorykenmerken toe aan de bijbehorende Moxtra-kenmerken:
   
  Google-directorykenmerk Moxtra-kenmerk
  Basic Information > First Name (Algemene informatie > Voornaam) firstname
  Basic Information > Last name (Algemene informatie > Achternaam) lastname
 6. Klik op Voltooien.
Stap 4: De Moxtra-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Moxtra.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Moxtra-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt

Moxtra ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modi:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Moxtra.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt Moxtra geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://www.moxtra.com/service/?type=web#/ssologin en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar Moxtra.


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?