Moxtra-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Moxtra®

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)

Log in bij de Google Beheerdersconsole.

Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 1. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en dan SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 2. Klik rechtsonder op de plus (+). 
 3. Zoek Moxtra in de lijst met apps en klik erop.
 4. Kopieer op de pagina Google IdP-gegevens de SSO-URL en Entiteits-ID en download het certificaat.
 5. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 6. Klik op Volgende.
 7. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL. Voer hier de waarde in die u van Moxtra heeft gekregen nadat u stap 2 had uitgevoerd. 
 8. Stel op de pagina Kenmerktoewijzing de velden Selecteer categorie en Selecteer gebruiker als volgt in voor de weergegeven kenmerken:
App-kenmerk Selecteer categorie Selecteer gebruiker
firstname Algemene informatie Voornaam
lastname Algemene informatie Achternaam
 1. Klik op Voltooien.
Stap 2: Moxtra instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op https://www.moxtra.com met het Moxtra-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik links op Admin (Beheerder). Klik vervolgens op SAML Single Sign-on.

 4. Klik op new (nieuw) om de SAML-configuratie te maken.

 5. Voer in het veld Name (Naam) een unieke naam in.

 6. Voer in het veld Idp Entity ID (Entiteits-ID IdP) de Entiteits-ID in die u in stap 1 heeft gekopieerd.

 7. Selecteer https://www.moxtra.com in de lijst SP Entity ID (Entiteits-ID SP).

 8. Vink het vakje aan voor enable saml (SAML inschakelen).

 9. Voer in het veld Login URL (Inlog-URL) de SSO-URL in die u in stap 1 heeft gekopieerd.

 10. Voer urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:unspecified in het veld AuthnContextClassRef (Referentie verificatiecontextklasse) in.

 11. Selecteer urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:persistent in het veld NameID Format (Indeling naam-ID).

 12. Plak in het veld Certificate (Certificaat) de content van het certificaat dat u in stap 1 heeft gedownload.

 13. Voer in het veld SAML email domain (SAML-maildomein) uw domeinnaam in.

 14. Klik op Save/Update (Opslaan/updaten).

Als uw configuratie juist is opgeslagen, wordt de ACS-URL weergegeven in het veld Access Consumer Service Endpoint (ACS-eindpunt).

Stap 3: De Moxtra-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en dan SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer Moxtra.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. Controleer of de e-mail-ID's van uw Moxtra-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://www.moxtra.com/service/?type=web#/ssologin en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar Moxtra.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?