4me-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor 4me®

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IDP)
Log in bij de Google Beheerdersconsole.

Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 1. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 2. Klik rechtsonder op de plus (+). 
 3. Zoek 4me in de lijst met apps en klik erop.
 4. Download op de pagina Google IDP-gegevens het certificaat en kopieer de SSO-URL en sla deze op.
 5. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 6. Klik op Volgende.

  Op de pagina Serviceprovidergegevens worden de velden ACS-URL en Entiteits-ID automatisch ingevuld.

 7. Vervang {your-domain} in deze velden door uw 4me-domein. Bijvoorbeeld: ACS-URL (https://{your-domain}.4me/access/saml/consume) en Entiteits-ID (https://{your-domain}.4me). 
 8. De standaard Naam-ID is het primaire e-mailadres.
 9. Laat Email staan bij Indeling naam-ID.
 10. Klik op Voltooien.
Stap 2: 4me instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)

Voor de SSO-installatie bij 4me is een X.509-certificaatvingerafdruk vereist. Voordat u doorgaat met de configuratiestappen hieronder, moet u het in stap 1 gegenereerde X.509-certificaat met een conversieprogramma (dat het algoritme SHA1 gebruikt) omzetten in een X.509-certificaatvingerafdruk.

 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in bij de 4me-app met het beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik op Settings (Instellingen) en vervolgens Single Sign-on.

 4. Vink het vakje aan voor Enable (Inschakelen).

 5. Voer in het veld SAML SSO URL de SSO-URL in die u heeft gekopieerd in stap 1.

 6. Plak in het veld Certificate fingerprint (Certificaatvingerafdruk) de certificaatvingerafdruk.

 7. Klik op Save changes (Wijzigingen opslaan).
Stap 4: De 4me-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer 4me.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 9. Controleer of de e-mail-ID's van uw 4me-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://uw-domein.4me. Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar 4me.

Als het gebruikersaccount dat is geverifieerd door Google IdP nog niet bestaat in 4me, ziet u de foutmelding dat u niet bent geautoriseerd.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?