Heroku-cloud-app

Als u deze taak wilt uitvoeren, moet u zijn ingelogd als superbeheerder.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Heroku®

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IDP)

Log in bij de Google-beheerdersconsole.

Log in met je beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 1. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 2. Klik rechtsonder op de plus (+). 
 3. Zoek Heroku in de lijst met apps en klik erop.
 4. Download de IdP-metadata op de pagina Google IdP-gegevens.
 5. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 6. Klik op Volgende.

  Op de pagina Serviceprovidergegevens worden de velden ACS-URL en Entiteits-ID automatisch ingevuld.

 7. Vervang {heroku-team-name} door uw teamnaam zoals deze is geregistreerd bij Heroku. 
 8. De standaard Naam-ID is het primaire e-mailadres. 
 9. Laat Email staan bij Indeling naam-ID.
 10. Klik op Voltooien.
Stap 2: Heroku instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in bij de Heroku-app met het Heroku-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik op de Heroku-homepage op Instellingen om de instellingen te openen.

 4. Selecteer het Team waarvoor u Single sign-on (SAML2) wilt inschakelen.

 5. Klik op Settings (Instellingen).

 6. Klik onder Single Sign-on (SSO) op Upload Metadata (Metadata uploaden) en upload het IDP-metadatabestand dat u heeft gedownload in stap 1.

Stap 3: De Heroku-app inschakelen
 1. Log in bij de Google-beheerdersconsole.

  Log in met je beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer Heroku.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u wilt dat instellingen gelden voor alle organisatie-eenheden, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan

 6. Ga als volgt te werk om instellingen toe te passen op individuele organisatie-eenheden: 

  • Selecteer links de organisatie-eenheid met de gebruikers voor wie u instellingen wilt wijzigen.
  • Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld om de instelling te wijzigen.
  • Klik op Overschrijven om de instelling hetzelfde te houden, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid.
  • Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. Controleer of de e-mail-ID's van uw Heroku-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://sso.heroku.com/saml/heroku-teamnaam/init. Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar Heroku.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?