15Five-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun gegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor 15Five

Voordat u SSO configureert voor 15Five, moet u een 15Five-domein hebben. De domeinnaam van uw account kan bijvoorbeeld uw_domein zijn in https://{uw_domein}.15five.com/.U krijgt een domein na de registratie.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer 15Five in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van 15Five en klik op Selecteren.
 6. Doe het volgende op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  • Download het certificaat.
  • Download de IdP-metadata.
 7. Klik op Doorgaan.

  Op de pagina Serviceprovidergegevens worden de velden ACS-URL en Entiteits-ID automatisch ingevuld.

 8. Vervang {uw-domein} in deze velden door uw 15Five-domein.Bijvoorbeeld: ACS-URL (https://{uw-domein}.15five.com/access/saml/consume) en Entiteits-ID (https://{uw-domein}.15five.com).
 9. De standaard Naam-ID is het primaire e-mailadres.
 10. Laat E-mail staan bij Indeling naam-ID.
 11. Klik op Doorgaan.

  Opmerking: Kenmerktoewijzingen zijn niet vereist voor 15Five.

 12. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Voltooien.
Stap 2: 15Five instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in bij de 15Five-app met het beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik op Company Settings (Bedrijfsinstellingen).

 4. Klik op Single Sign-On.

 5. Klik op Getting Started (Aan de slag) en voer de subdomeinnaam in van uw organisatie.

 6. Klik op XML Setup (XML-installatie) en plak de IdP-metadata die u heeft gedownload in stap 1.

 7. Doe het volgende op de pagina Detail Setup (Details instellen):
  • Plak de Entiteits-ID in het veld IdP Identity ID (IdP-identiteits-ID).
  • Plak de SSO-URL in het veld IdP Single Sign-On Service URL (Service-URL voor Single sign-on-IdP).
  • Selecteer HTTP-Redirect (HTTP-omleiding) in de lijst IdP Single Sign-On Service Binding (Serviceverbinding IdP Single sign-on).
  • Laat het veld Metadata URL (Metadata-URL) leeg.
  • Voer in de velden User Attributes (Gebruikerskenmerken) de NameID Content (Content naam-ID) in als het e-mailadres en de kenmerknaam als de e-mail.
 8. Klik op Save (Opslaan).

Stap 3: De 15Five-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer 15Five.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw 15Five-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

15Five ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modussen:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer 15Five.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt 15Five geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://{uw-domein}.15five.com. Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

  Nadat uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar 15Five.

Stap 5: Automatische registratie instellen
Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?