Chartio-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun gegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Chartio

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer Chartio in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Chartio en klik op Selecteren.
 6. Kopieer op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens de SSO-URL en Entiteits-ID en download het certificaat.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Klik op de pagina Serviceprovidergegevens op Doorgaan.

  Opmerking: Kenmerktoewijzingen zijn niet vereist voor Chartio.

 9. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Voltooien.
Stap 2: Chartio instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op https://chartio.com met het Chartio-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik op de drie puntjes (...) op de broodkruimel en selecteer Settings (Instellingen).
 4. Ga naar het tabblad Organization (Organisatie) en breng de volgende wijzigingen aan in het gedeelte Authentication (Verificatie):
  • Selecteer SAML als een van de Login Methods (Inlogmethoden).
  • Plak in het veld SAML entity ID (SAML-entiteits-ID) de Entiteits-ID die u in stap 1 heeft gekopieerd.
  • Plak in het veld SAML SSO URL de SSO-URL die u in stap 1 heeft gekopieerd.
  • Verwijder uit het certificaat dat u in stap 1 heeft gedownload de tekst BEGIN CERTIFICATE en END CERTIFICATE en kopieer de inhoud van het certificaat.
  • Plak in het veld X.509 certificate (x.509-certificaat) het certificaat dat u zojuist heeft gekopieerd.
 5. Klik op Update (Updaten).
Stap 3: De Chartio-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Chartio.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Chartio-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

Chartio ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modussen:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Chartio.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt Chartio geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://chartio.com/<org-id> en vervang <org-id> door de unieke Chartio-ID van uw organisatie.
 3. Klik op Log in with SAML (Inloggen met SAML). Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 4. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
 5. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar Chartio.

Als het gebruikersaccount dat is geverifieerd door Google IdP nog niet bestaat in Chartio, wordt er automatisch een nieuw gebruikersaccount geregistreerd bij Chartio voor de ingelogde gebruiker.


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?