Hightail-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Hightail®

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)

Log in op uw Google-beheerdersconsole.

Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 1. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en dan SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 2. Klik rechtsonder op de plus (+). 
 3. Zoek Hightail in de lijst met apps en klik erop.
 4. Download op de pagina Google IdP-gegevens het certificaat en kopieer de SSO-URL.
 5. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 6. Klik op Volgende.
 7. Laat alle standaardwaarden staan op de pagina Serviceprovidergegevens
 8. Klik op Volgende.
 1. Klik op Voltooien.
Stap 2: Hightail instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op https://spaces.hightail.com/login met het Hightail-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik bovenaan op het pictogram van het gebruikersprofiel.

 4. Klik op View Admin Console (Beheerdersconsole bekijken). 

 5. Klik bovenaan op SAML.

 6. Voer in het veld Login URL (Inlog-URL) de SSO-URL in die u in stap 1 heeft gekopieerd.

 7. Plak in het veld SAML Certificate (SAML-certificaat) het certificaat dat u heeft gedownload in stap 1.

 8. Klik op Save Configurations (Configuraties opslaan).
Stap 3: De Hightail-app inschakelen
 1. Log in op uw Google-beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en dan SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer Hightail.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. Controleer of de e-mail-ID's van uw Hightail-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://spaces.hightail.com/corp-login en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar Hightail.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?