Bugcrowd-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun gegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Bugcrowd

Voordat u begint

Alle domeinen moeten worden geverifieerd in Bugcrowd voordat u SAML instelt. Ga als volgt te werk om dit te doen in Bugcrowd:

 1. Ga naar Organization (Organisatie).
 2. Selecteer Settings (Instellingen).
 3. Klik op Domain (Domein).
Stap 1: Google-identiteitsprovidergegevens (IdP) ophalen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer Bugcrowd in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Bugcrowd en klik op Selecteren.
 6. Doe het volgende op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens:
  1. Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  2. Kopieer de Entiteits-ID en sla deze op.
  3. Download het certificaat.

Laat de Beheerdersconsole open staan. Nadat u de volgende stap heeft uitgevoerd bij Bugcrowd, gaat u door in de instelwizard.

Stap 2: Bugcrowd instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browsertabblad.
 2. Log als beheerder in bij Bugcrowd en ga naar Organization Settings (Organisatie-instellingen)and thenAuthentication (Verificatie)and thenSingle Sign On (SSO).
 3. Kopieer de Organization Code (Organisatiecode) van Bugcrowd. U moet deze volledige SSO-instellingen bij Google opgeven.
 4. Plak de Entiteits-ID van Google in het veld IdP Entity ID (Entiteits-ID IdP) in Bugcrowd.
 5. Plak de SSO-URL van Google in het veld IdP SSO Target URL (Doel-URL SSO IdP) in Bugcrowd.
 6. Plak de inhoud van het certificaat in het veld IdP Certificate (IdP-certificaat) in Bugcrowd.
Stap 3: De SSO-instellingen voltooien in de Beheerdersconsole
 1. Ga terug naar het browsertabblad met de Beheerdersconsole.
 2. Klik op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens op Doorgaan.
 3. Vervang op de pagina Serviceprovidergegevens de {organisatiecode} in de velden ACS-URL en Entiteits-ID door de organisatiecode die u heeft gekopieerd bij Bugcrowd.
 4. Klik op Doorgaan.

  Opmerking: Kenmerktoewijzingen zijn niet vereist voor Bugcrowd.

 5. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Voltooien.
Stap 3: De Bugcrowd-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Bugcrowd.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Bugcrowd-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

Bugcrowd ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modussen:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Bugcrowd.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt Bugcrowd geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Open een incognito venster.
 2. Ga naar Bugcrowd en probeer in te loggen. 
  Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
  Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar Bugcrowd.

Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?