BetterWorks-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor BetterWorks

Voordat u SSO configureert, moet u uw organisatiespecifieke SAML-token opvragen bij de customer success manager van BetterWorks®.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Klik rechtsonder op Toevoegen .
 4. Zoek BetterWorks in de lijst met apps en klik erop.
 5. Download de Metadata XML op de pagina Google IdP-gegevens.
 6. Klik op Volgende.
  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.
 7. Klik op Volgende.
  Op de pagina Serviceprovidergegevens worden de velden ACS-URL en Entiteits-ID automatisch ingevuld.
 8. De standaard Naam-ID is het primaire e-mailadres. 
 9. Klik op Volgende.
 10. Wijs de SAML-token die u van BetterWorks heeft gekregen toe als kenmerkwaarde aan een aangepast kenmerk. Stel op de pagina Kenmerktoewijzing de velden Selecteer categorie en Selecteer gebruiker als volgt in voor de weergegeven kenmerken:
  App-kenmerk Selecteer categorie Selecteer gebruiker
  givenName Algemene informatie Voornaam
  sn Algemene informatie Achternaam
  mail Algemene informatie Primair e-mailadres
  username Algemene informatie Voornaam
 11. Wanneer het aangepaste kenmerk is ingesteld op de pagina Kenmerktoewijzing, herhaalt u stap 10 om waarden toe te wijzen aan andere kenmerken.
 12. Klik op Voltooien.
Stap 2: BetterWorks instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)

Stuur de metadata die u bij Google heeft gedownload naar uw customer success manager bij BetterWorks. Vraag hem de SAML-verbinding in te stellen voor uw account. U ontvangt een tijdstip waarop u uw SAML-verbinding met Google kunt inschakelen en testen.

Stap 3: De BetterWorks-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer BetterWorks.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken .
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw BetterWorks-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://app.betterworks.com en probeer in te loggen.  
  Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
  Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar BetterWorks.

Als het gebruikersaccount dat is geverifieerd door Google IdP nog niet bestaat in BetterWorks, wordt er automatisch een nieuw gebruikersaccount geregistreerd bij BetterWorks voor de ingelogde gebruiker.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?