BetterWorks-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun gegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor BetterWorks

Voordat u SSO instelt, moet u uw organisatiespecifieke SAML-token opvragen bij de customer success manager van BetterWorks.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer BetterWorks in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van BetterWorks en klik op Selecteren.
 6. Download de Metadata-XML op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens.
 7. Klik op Doorgaan.
  Op de pagina Serviceprovidergegevens worden de velden ACS-URL en Entiteits-ID automatisch ingevuld.
 8. Klik op Doorgaan.
 9. Wijs de SAML-token die u van BetterWorks heeft gekregen toe als kenmerkwaarde aan een aangepast kenmerk. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op het menu Veld selecteren en wijs de volgende Google-directorykenmerken toe aan de bijbehorende BetterWorks-kenmerken.
  Google-directorykenmerk BetterWorks-kenmerk
  Basic Information > First Name (Algemene informatie > Voornaam) givenName
  Basic Information > Last Name (Algemene informatie > Achternaam) sn
  Basic Information > Primary Email (Algemene informatie > Primaire e-mailadres) mail
  Basic Information > First Name (Algemene informatie > Voornaam) username
 10. Klik op Voltooien.
Stap 2: BetterWorks instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)

Stuur de metadata die u bij Google heeft gedownload naar uw customer success manager bij BetterWorks.Vraag deze de SAML-verbinding in te stellen voor uw account. U krijgt een tijdstip waarop u de SAML-verbinding met Google kunt inschakelen en testen.

Stap 3: De BetterWorks-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer BetterWorks.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw BetterWorks-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

BetterWorks ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modussen:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer BetterWorks.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt BetterWorks geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://app.betterworks.com en probeer in te loggen.
  Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
  Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar BetterWorks.

Als het gebruikersaccount dat is geverifieerd door Google IdP nog niet bestaat in BetterWorks, wordt er automatisch een nieuw gebruikersaccount geregistreerd bij BetterWorks voor de ingelogde gebruiker.


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?