CloudHealth-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun gegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor CloudHealth

Stap 1: Informatie ophalen bij Google als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer CloudHealth in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van CloudHealth en klik op Selecteren.
 6. Doe het volgende op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens:
  1. Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  2. Download het certificaat.

Voer de volgende stap uit in CloudHealth. Ga daarna terug naar de Beheerdersconsole om de SSO-installatie te voltooien in stap 3 hieronder.

Stap 2: CloudHealth instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log als beheerder in bij CloudHealth en ga naar Manage Apps (Apps beheren).
 2. Klik op CloudHealth.
 3. Klik op Single Sign-On.
 4. Klik op Save Settings (Instellingen opslaan).
 5. Download het certificaat en kopieer de SSO-URL bij Google.
 6. E-mail beide naar uw CloudHealth-supportcontact. 
  CloudHealth configureert SAML zelf voor de app.
 7. Als CloudHealth u de Callback URL (Callback-URL) en Audience (Publiek) heeft gestuurd, gaat u door met stap 3.
Stap 3: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Klik in de Beheerdersconsole op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens op Doorgaan.
 2. Doe het volgende op de pagina Serviceprovidergegevens:
  • Vervang {mijndomein} door uw CloudHealth-domein.
  • Controleer of de Callback URL die u van CloudHealth heeft gekregen overeenkomt met de ACS-URL en dat de Audience die u van CloudHealth heeft gekregen overeenkomt met de suggestie voor de Entiteits-ID. (Als de URL's verschillen, gebruikt u de URL's van CloudHealth.)
  • De standaard Naam-ID is het primaire e-mailadres.
 3. Klik op Doorgaan.
 4. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op het menu Veld selecteren en wijs de volgende Google-directorykenmerken toe aan de bijbehorende CloudHealth-kenmerken:
   
  Google-directorykenmerk CloudHealth-kenmerk
  Basic Information > First Name (Algemene informatie > Voornaam) name
  Basic Information > Primary Email (Algemene informatie > Primaire e-mailadres) email
  Employee Details > Job Title (Werknemersgegevens > Functie) roles
 5. Klik op Voltooien.
Stap 4: De CloudHealth-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer CloudHealth.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw CloudHealth cloud-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt

CloudHealth ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modussen:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer CloudHealth.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt CloudHealth geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Sluit alle browservensters.
 2. Ga naar uw CloudHealth-site en probeer in te loggen.
  Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
  Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar CloudHealth cloud.

Als het gebruikersaccount dat is geverifieerd door Google IdP nog niet bestaat in CloudHealth cloud, wordt er automatisch een nieuw gebruikersaccount geregistreerd bij CloudHealth cloud voor de ingelogde gebruiker.


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?