Artifactory-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Artifactory

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in op uw Google-beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en dan SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Klik rechtsonder op Toevoegen Toevoegen.
 4. Zoek Artifactory in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IdP-gegevens:
  1. Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  2. Download het certificaat.
 6. Klik op Volgende.
  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.
 7. Klik op Volgende.
  Op de pagina Serviceprovidergegevens worden de velden ACS-URL en Entiteits-ID automatisch ingevuld.
 8. Vervang {uniqueid-provided-by-sp} in deze velden door uw account-ID die is geregistreerd bij Artifactory®
  Bijvoorbeeld URL Entiteits-ID: https://{uniqueid-provided-by-sp}.artificatory.io/.
  De standaard Naam-ID is het primaire e-mailadres. 
 9. Laat de Indeling naam-ID staan op Niet gespecificeerd.
 10. Klik op Volgende.
 11. Klik op Voltooien.
Stap 2: Artifactory instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log als beheerder in bij Artifactory en ga naar Security (Beveiliging)en dan SAML SSO (SAML-SSO).
 2. Klik op Enable SAML Integration (SAML-integratie inschakelen). 
 3. Kopieer de SSO-URL bij Google en plak deze in het veld SAML login URL (SAML-inlog-URL) in Artifactory.
 4. Voer uw Artifactory-accountnaam in het veld SAML Service Provider Name (Naam SAML-serviceprovider) in.
 5. Kopieer het certificaat in Google en plak het in het veld SAML Certificate (SAML-certificaat) in Artifactory.
Stap 3: De Artifactory-app inschakelen
 1. Log in op uw Google-beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en dan SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer Artifactory.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. Controleer of de e-mail-ID's van uw Artifactory-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://uw-domein.artifactory.io en probeer in te loggen.
  Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
  Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar Artifactory.

Als het gebruikersaccount dat is geverifieerd door Google IdP nog niet bestaat in Artifactory, wordt er automatisch een nieuw gebruikersaccount geregistreerd bij Artifactory voor de ingelogde gebruiker.

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?