Jitbit-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

 

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun gegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Jitbit

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer Jitbit in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Jitbit en klik op Selecteren.
 6. Doe het volgende op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  • Download het certificaat.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Vervang op de pagina Serviceprovidergegevens de waarde {uw-domein} door de account-ID die u van Jitbit heeft gekregen.Bijvoorbeeld: ACS-URL: https://{uw-domein}.jitbit.com/helpdesk/Saml/Consume.

 9. Klik op Doorgaan.
 10. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op het menu Veld selecteren en wijs de volgende Google-directorykenmerken toe aan de bijbehorende Jitbit-kenmerken:
Google-directorykenmerk Jitbit-kenmerk
Basic Information > First Name (Algemene informatie > Voornaam) first_name
Basic Information > Last Name (Algemene informatie > Achternaam) last_name
 1. Klik op Voltooien.
Stap 2: Jitbit instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in bij Jitbit met het Jitbit-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Ga naar Administration (Beheer)and thenGeneral Settings (Algemene instellingen)and thenAuthentication Settings (Verificatie-instellingen).

 4. Schakel Enable SAML 2.0 single sign on (SAML 2.0 Single sign-on inschakelen) in.

 5. Voer in het veld Endpoint URL (Eindpunt-URL) de SSO-URL in die u in stap 1 heeft gekopieerd.

 6. Plak in het veld X.509 Certificate (X.509-certificaat) de metadatalink die u in stap 1 heeft gekopieerd.

 7. Klik op Save Changes (Wijzigingen opslaan).
Stap 3: De Jitbit-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Jitbit.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Jitbit-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

Jitbit ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modi:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Jitbit.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt Jitbit geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://uw-domein.jitbit.com.
 3. Klik op Inloggen.
 4. Klik op SSO Login (SAML) (Inloggen via SSO (SAML)).Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 5. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar Jitbit.

Als het gebruikersaccount dat is geverifieerd door Google IdP nog niet bestaat in Jitbit, wordt er automatisch een nieuw gebruikersaccount geregistreerd bij Jitbit voor de ingelogde gebruiker.


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?