Canvas LMS-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun gegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Canvas LMS

Voordat u SSO instelt, moet u Canvas LMS-support vragen om een unieke account-ID voor uw organisatie. U krijgt deze na de registratie.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer Canvas LMS in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Canvas LMS en klik op Selecteren.
 6. Download de IdP-metadata op de pagina met Google-identiteitsprovidergegevens.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL, Entiteits-ID en Start-URL. Vervang {uw-account-id} door de account-ID van uw organisatie die u van Canvas LMS heeft gekregen en die bij hen is geregistreerd.
 9. Klik op Doorgaan.

  Opmerking: Kenmerktoewijzingen zijn niet vereist voor Canvas LMS.

 10. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Voltooien.
Stap 2: De Google IdP-metadata hosten op een openbare bestandsserver

Host op een openbaar toegankelijke server het bestand met de Google IDP-metadata dat u heeft gedownload in stap 1. Het bestand moet rechtstreeks kunnen worden gevonden, niet via omleidingen. Het bestand moet ook permanent beschikbaar zijn via een specifieke URL. Het wordt namelijk door Canvas LMS opgevraagd elke keer dat een gebruiker inlogt.

Stap 3: Canvas LMS instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op https://{uw-account-ID}.instructure.com met het Canvas LMS-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik links op Admin (Beheerder) en selecteer Authentication (Verificatie).
 4. Voeg SAML toe als verificatieprovider.
 5. Plak in het veld IdP Metadata URL (URL IdP-metadata) de URL van de Google IdP-metadata die wordt gehost op de bestandsserver, zoals uitgelegd in stap 2.
 6. Klik op Save (Opslaan). De overige velden worden ingevuld met de IdP-metadata.
 7. Controleer of de Identifier Format (ID-indeling) nameid-format:emailAddress is.
 8. Controleer of de geselecteerde Authentication Context (Verificatiecontext) classes:Password is.
 9. Schakel Just In Time Provisioning (Just-in-time-registratie) in.
 10. Selecteer onder 'SAML authentication' (SAML-verificatie) 1 voor Position (Positie).
 11. Klik op Save (Opslaan).
Stap 4: De Canvas LMS-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Canvas LMS.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Canvas LMS-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt

Canvas LMS ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modussen:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Canvas LMS.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt Canvas LMS geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://{uw-account-ID}.instructure.com. Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
 4. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar Canvas LMS.

Als het gebruikersaccount dat is geverifieerd door Google IdP nog niet bestaat in Canvas LMS, wordt er automatisch een nieuw gebruikersaccount geregistreerd bij Canvas LMS voor de ingelogde gebruiker.


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?