Honey-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun gegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Honey

Voordat u SSO configureert, moet u Honey-ondersteuning vragen om een unieke ID voor uw organisatie. U krijgt deze na de registratie. Het duurt één werkdag om de ID in te stellen.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer Honey in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Honey en klik op Selecteren.
 6. Doe het volgende op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  • Download het certificaat.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Vervang op de pagina Serviceprovidergegevens de waarde {unieke-id-van-sp} door de unieke ID van uw organisatie die u van Honey heeft gekregen.
 9. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op het menu Veld selecteren en wijs de volgende Google-directorykenmerken toe aan de bijbehorende Honey-kenmerken:
   
  Google-directorykenmerk Honey-kenmerk
  Basic Information > First Name (Algemene informatie > Voornaam) FirstName
  Basic Information > Last Name (Algemene informatie > Achternaam) LastName
  Employee Details > Job Title (Werknemersgegevens > Functie) Job Title
  Employee Details > Department (Werknemersgegevens > Afdeling) Department
  Contact Information > Phone Number (Contactgegevens > Telefoonnummer) PhoneNumber
 10. Klik op Voltooien.
Stap 2: Honey instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op https://honey.is met het Honey-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik linksonder op de Honey-homepage op het pictogram voor de accountinstellingen en selecteer Admin (Beheerder).
 4. Klik rechts op Single Sign-On.
 5. Plak in het veld Remote Login URL (Externe inlog-URL) de Google SSO-URL die u heeft gekopieerd in stap 1.
 6. Kopieer en plak in het veld Identity Provider Certificate (Certificaat identiteitsprovider) de volledige inhoud van het Google IdP-certificaat dat u heeft gedownload in stap 1.
 7. Schakel de optie Enable Single Sign-On (Single sign-on inschakelen) in.
 8. Klik op Save Settings (Instellingen opslaan).
 9. Klik bovenaan de pagina op het tabblad Domains (Domeinen).
 10. Klik op het vergrendelingsicoon bij het domein van uw organisatie en selecteer Require SAML (SAML vereisen).
 11. (Optioneel) Maak gebruikers in Honey:
  • Klik op Members (Leden).
  • Klik op Send An Invite (Een uitnodiging verzenden).
  • Voer uw gebruikersmailadres van Google in en klik op Add (Toevoegen).
  • Open het gebruikerspostvak van Google en accepteer de uitnodiging van Honey.
Stap 3: De Honey-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Honey.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Honey-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

Honey ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modi:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Honey.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt Honey geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://honey.is en probeer in te loggen.
 3. Voer de Google-mail-ID in van de gebruiker die de uitnodiging van Honey heeft geaccepteerd en klik op Next (Volgende). Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 4. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar Honey.

Als het gebruikersaccount dat is geverifieerd door Google IdP nog niet bestaat in Honey, ziet u een foutmelding. Zie stap 2 om handmatig een nieuwe gebruiker te maken in Honey voordat u controleert of SSO werkt.

Stap 5: Automatische registratie instellen Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?