Accellion-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

 

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Accellion

Voordat u SSO configureert, moet u Accellion-ondersteuning vragen om een uniek subdomein voor uw organisatie. Neem contact op met support@accellion.com voor een subdomein. Het duurt één werkdag om dit in te stellen.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IDP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Klik rechtsonder op de plus (+).
 4. Zoek Accellion in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IDP-gegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  • Download het certificaat.
 6. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 7. Klik op Volgende.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL. Vervang {your‑domain} door uw domeinnaam.
 9. Klik op Voltooien.
Stap 2: Accellion instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in bij https://uwbedrijf.kiteworks.com/admin met het Accellion-beheerdersaccount van uw organisatie. Vervang uwbedrijf door het subdomein dat u van Accellion heeft gekregen.
 3. Klik in het broodkruimelmenu op Application (App).
 4. Ga naar Authentication and Authorization (Verificatie en autorisatie) -> SSO Setup (SSO instellen).
 5. Vink het vakje aan voor Setup SSO with SAML 2.0 (SSO met SAML 2.0 instellen).
 6. Plak in de velden IDP Entity ID (IDP Entiteits-ID) en Single Sign-On Service URL (Service-URL voor Single sign-on) de Entiteits-ID en SSO-URL van Google IdP die u in stap 1 heeft gekopieerd.
 7. Plak https://uwbedrijf.kiteworks.com in het veld Service Provider Entity ID (Entiteits-ID serviceprovider).
 8. Kopieer en plak in het veld RSA Public Key Certificate (RSA-certificaat met openbare sleutel) de inhoud van het Google IdP-certificaat.
 9. Klik op Save (Opslaan).
 10. Wanneer de instellingen zijn opgeslagen, vinkt u het vakje aan voor Initiate AuthnRequest (Verificatieverzoek starten) om SSO bij Accellion in te schakelen.
 11. Klik op Save (Opslaan).
 12. (Optioneel) Maak gebruikers in Accellion:
  • Selecteer Users (Gebruikers) in het broodkruimelmenu.
  • Klik onder Manage Users (Gebruikers beheren) rechts op + om een ​​nieuwe gebruiker toe te voegen.
  • Zorg dat de e-mailadressen die u invoert, de e-mail-ID's van Google van de gebruiker zijn.
Stap 3: De Accellion-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer Accellion.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Accellion-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://uwbedrijf.kiteworks.com voor de Accellion User portal (Accellion-gebruikersportal) of https://uwbedrijf.kiteworks.com/admin voor de Accellion Admin portal (Accellion-beheerdersportal).
 3. Klik op Login via the external SSO provider (Inloggen via de externe SSO-provider). Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 4. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar Accellion.

Als het gebruikersaccount dat is geverifieerd door Google IdP nog niet bestaat in Accellion, ziet u een foutmelding. Zie stap 2 om handmatig een nieuwe gebruiker te maken in Accellion voordat u controleert of SSO werkt.


Google, Google Workspace en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?