7Geese-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun gegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor 7Geese

Voordat u begint

Voordat u SSO configureert, moet u inloggen bij 7Geese en de unieke SAML-ID van uw organisatie ophalen:

 1. Klik op Org Settings (Organisatie-instellingen) and then Integrations (Integraties).
 2. Selecteer Single Sign-On and then SAML.
 3. Klik op Configure (Configureren).
Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer 7Geese in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van 7Geese en klik op Selecteren.
 6. Download op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens de IDP-metadata en kopieer de SSO-URL en Entiteits-ID.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL door {uniqueid-provided-by-sp} te vervangen door de unieke ID die u tijdens de SAML-installatie bij 7Geese heeft gekregen.
 9. Klik op Doorgaan.
 10. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op het menu Veld selecteren en wijs de volgende Google-directorykenmerken toe aan de bijbehorende 7Geese-kenmerken:
Google-directorykenmerk 7Geese-kenmerk
Basic Information > First Name (Algemene informatie > Voornaam) first_name
Basic Information > Last Name (Algemene informatie > Achternaam) last_name
Basic Information > Primary Email (Algemene informatie > Primaire e-mailadres) EmailAddress
Basic Information > First Name (Algemene informatie > Voornaam) DisplayName
Employee Information > Job Title (Werknemersgegevens > Functietitel) Position
 1. Klik op Voltooien.
Stap 2: De Google IdP-metadata hosten op een openbare bestandsserver

Host op een openbaar toegankelijke server het bestand met de Google IDP-metadata dat u heeft gedownload in stap 1. Het bestand moet rechtstreeks kunnen worden gevonden, niet via omleidingen. Het bestand moet ook permanent beschikbaar zijn via een specifieke URL. Het wordt namelijk door 7Geese opgevraagd elke keer dat een gebruiker inlogt.

Stap 3: 7Geese instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op https://www.7geese.com met het 7Geese-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik bovenaan op Org Settings (Organisatie-instellingen).

 4. Klik links op Integrations (Integraties). Klik vervolgens op Single Sign-on and then SAML.

 5. Voer in het veld Issuer (Uitgever) de Entiteits-ID in die u in stap 1 heeft gekopieerd.

 6. Voer in het veld SSO URL de SSO-URL in die u in stap 1 heeft gekopieerd.

 7. Voer in het veld Metadata URL de IDP-metadatalink in die u in stap 2 heeft gekopieerd.

 8. Plak in het veld x.509 Certificate (x.509-certificaat) het certificaat dat u in stap 1 heeft gedownload, inclusief de tekst 'Begin Certificate' (Begin certificaat) en 'End Certificate' (Eind certificaat).

 9. Klik op Update Settings (Instellingen updaten).
Stap 4: De 7Geese-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer 7Geese.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. (Optioneel) Ga als volgt te werk om een service aan of uit te zetten voor een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Aan of Uit.
  3. Klik op Overschrijven om je instelling te bewaren als de service voor de bovenliggende organisatie-eenheid wordt gewijzigd.
  4. Als Overschreven al is ingesteld voor de organisatie-eenheid, kies je een optie:
   • Overnemen: De instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: De nieuwe instelling wordt opgeslagen (zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw 7Geese-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt

7Geese ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modussen:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer 7Geese.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt 7Geese geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://app.7geese.com/login/?next= en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar 7Geese.Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false