7Geese-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor 7Geese

Voordat u begint

Voordat u SSO configureert, moet u inloggen bij 7Geese en de unieke SAML-ID van uw organisatie ophalen:

 1. Klik op Org Settings (Organisatie-instellingen) and then Integrations (Integraties).
 2. Selecteer Single Sign-On and then SAML.
 3. Klik op Configure (Configureren).
Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IDP)

Log in bij de Google Beheerdersconsole.

Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 1. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 2. Klik rechtsonder op de plus (+). 
 3. Zoek 7Geese in de lijst met apps en klik erop.
 4. Download op de pagina Google IDP-gegevens de IDP-metadata en kopieer de SSO-URL en Entiteits-ID.
 5. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 6. Klik op Volgende.
 7. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL door {uniqueid-provided-by-sp} te vervangen door de unieke ID die u tijdens de SAML-installatie bij 7Geese heeft gekregen. 
 8. Stel op de pagina Kenmerktoewijzing de velden Selecteer categorie en Selecteer gebruiker als volgt in voor de weergegeven kenmerken:
App-kenmerk Selecteer categorie Selecteer gebruiker
first_name Algemene informatie Voornaam
last_name Algemene informatie Achternaam
EmailAddress Algemene informatie Primair e-mailadres
DisplayName Algemene informatie Voornaam
Position Werknemersgegevens Functie
 1. Klik op Voltooien.
Stap 2: De Google IDP-metadata hosten op een openbare bestandsserver

Host op een openbaar toegankelijke server het bestand met de Google IDP-metadata dat u heeft gedownload in stap 1. Het bestand moet rechtstreeks kunnen worden gevonden, niet via omleidingen. Het bestand moet ook permanent beschikbaar zijn op een specifieke URL. Het wordt namelijk door 7Geese opgevraagd elke keer dat een gebruiker inlogt.

Stap 3: 7Geese instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op https://www.7geese.com met het 7Geese-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik bovenaan op Org Settings (Organisatie-instellingen). 

 4. Klik links op Integrations (Integraties). Klik vervolgens op Single Sign-on and then SAML.

 5. Voer in het veld Issuer (Uitgever) de Entiteits-ID in die u in stap 1 heeft gekopieerd.

 6. Voer in het veld SSO URL de SSO-URL in die u in stap 1 heeft gekopieerd.

 7. Voer in het veld Metadata URL de IDP-metadatalink in die u in stap 2 heeft gekopieerd.

 8. Plak in het veld x.509 Certificate (x.509-certificaat) het certificaat dat u in stap 1 heeft gedownload, inclusief de tekst 'Begin Certificate' (Begin certificaat) en 'End Certificate' (Eind certificaat).

 9. Klik op Update Settings (Instellingen updaten).
Stap 4: De 7Geese-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer 7Geese.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw 7Geese-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://app.7geese.com/login/?next= en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar 7Geese.


Google, G Suite en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?