Kudos-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

 

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Kudos

Voordat u SSO configureert, krijgt u van Kudos een uniek subdomein voor uw organisatie. Neem contact op met Kudos-ondersteuning voor het subdomein. Het duurt één werkdag om dit in te stellen.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Klik rechtsonder op de plus (+).
 4. Zoek Kudos in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IdP-gegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  • Download het certificaat.
 6. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 7. Klik op Volgende.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL. Vervang {your‑domain} door de naam van het subdomein dat u van Kudos heeft gekregen.
 9. Klik op Voltooien.
Stap 2: Kudos instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in bij https://uwbedrijf.kudosnow.com met het Kudos-beheerdersaccount van uw organisatie. Vervang uwbedrijf door het subdomein dat u van Kudos heeft gekregen.
 3. Klik rechtsboven op het instellingenpictogram en selecteer Account.
 4. Klik op het tabblad Integrations (Integraties).
 5. Klik op SSO.
 6. Plak in het veld Sign on URL (Inlog-URL) de waarde van de SSO-URL van Google IdP die u in stap 1 heeft gekopieerd.
 7. Kopieer en plak in het veld .509 certificate (.509-certificaat) de inhoud van het Google IdP-certificaat dat u in stap 1 heeft gekopieerd.
 8. Voer in het veld Service Provider Issuer (Uitgever serviceprovider) https://uwbedrijf.kudosnow.com in.
 9. Voer in het veld Logout yo URL (Uitlog-URL) https://uwbedrijf.kudosnow.com/users/sign_out in.
 10. Klik op Save (Opslaan).
 11. (Optioneel) Maak gebruikers in Kudos:
  • Klik rechtsboven op het instellingenpictogram en selecteer User Admin (Gebruikersbeheerder).
  • Klik op Add a User (Gebruiker toevoegen).
  • Zorg dat de e-mailadressen die u invoert, de e-mail-ID's van Google van de gebruiker zijn.
  • Klik op Create User (Gebruiker maken).
Stap 3: De Kudos-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer Kudos.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Kudos-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://uwbedrijf.kudosnow.com. Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Kudos.

Als het gebruikersaccount dat is geverifieerd door Google IdP nog niet bestaat in Kudos, ziet u een foutmelding. Zie stap 2 om handmatig een nieuwe gebruiker te maken in Kudos voordat u controleert of de SSO werkt.

Stap 5: Gebruikersregistratie instellen

Als hoofdgebruiker kunt u gebruikers automatisch laten registreren bij de Kudos-app.

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?