Bime-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Bime

Voordat u SSO configureert, moet u Bime-ondersteuning vragen om een uniek Bime-domein voor uw organisatie. U krijgt dit na de registratie.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IDP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Klik rechtsonder op de plus (+).
 4. Zoek Bime in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IDP-gegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  • Download het certificaat en haal de vingerafdruk op met een van de online tools.
 6. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 7. Klik op Volgende.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL. Vervang {your‑domain} door uw domeinnaam.
 9. Bewerk de Start-URL en vervang {url-decoded-relaystate-from-sp} door de waarden die u van Bime heeft gekregen.
 10. Klik op Voltooien.
Stap 2: Bime instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in bij https://{uwdomein}.bime.io met het Bime-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik links op het beheerderspictogram. Klik vervolgens bovenaan op Security settings (Beveiligingsinstellingen).
 4. Voer in de volgende velden de informatie in die u in stap 1 van Google heeft gekregen:
  • IDP Target URL (URL IDP-doel): voer de SSO-URL in die u heeft gekopieerd.
  • Certificate fingerprint (Certificaatvingerafdruk): plak hier de vingerafdruk die u heeft gedownload.
 5. Klik op Save (Opslaan).
Stap 3: De Bime-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer Bime.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Bime-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://{yourdomain}.bime.io.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op SAML login (SAML-login).

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar Bime.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?