Humanity-cloud-app

Als u deze taak wilt uitvoeren, moet u zijn ingelogd als superbeheerder.

 

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Humanity

Voordat u SSO configureert, krijgt u van Humanity een locatienaam voor uw organisatie. De locatienaam voor UwOrganisatie kan bijvoorbeeld uworganisatie zijn. Dit betekent dat de URL van uw homepage https://uworganisatie.humanity.com/app/dashboard/ is. U krijgt deze ID wanneer u een account registreert bij Humanity.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IDP)
 1. Log in bij de Google-beheerdersconsole.

  Log in met je beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Klik rechtsonder op de plus (+).
 4. Zoek Humanity in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IDP-gegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  • Download het certificaat.
 6. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 7. Klik op Volgende.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL, Entiteits-ID en Start-URL. Vervang {your-location-name-in-sp} door de locatienaam die u tijdens de registratie van Humanity heeft gekregen.
 9. Klik op Volgende.
 10. Klik op Voltooien.
Stap 2: Humanity instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op https://www.humanity.com met het Humanity-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik op Instellingen om de instellingen te openen.
 4. Klik op Single sign-on.
 5. Selecteer indien nodig SAML enabled (SAML ingeschakeld) en Allow Password login (Inloggen met wachtwoord toestaan).
 6. Voer in de volgende velden de informatie in die u in stap 1 van Google heeft gekregen:
  • SAML Issuer URL (URL SAML-uitgever) en Remote Logout URL (Externe uitlog-URL): voer de SSO-URL in die u heeft gekopieerd.
  • x.509 Certificate (x.509-certificaat): plak hier het certificaat dat u heeft gedownload.
 7. Klik op Save Settings (Instellingen opslaan).
Stap 3: De Humanity-app inschakelen
 1. Log in bij de Google-beheerdersconsole.

  Log in met je beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer Humanity.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u wilt dat instellingen gelden voor alle organisatie-eenheden, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan

 6. Ga als volgt te werk om instellingen toe te passen op individuele organisatie-eenheden: 

  • Selecteer links de organisatie-eenheid met de gebruikers voor wie u instellingen wilt wijzigen.
  • Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld om de instelling te wijzigen.
  • Klik op Overschrijven om de instelling hetzelfde te houden, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid.
  • Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. Controleer of de e-mail-ID's van uw Humanity-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://{uworganisatie}.humanity.com/app/dashboard/ en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
 4. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Humanity.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?