Humanity-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

 

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun gegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Humanity

Voordat u SSO configureert, krijgt u van Humanity een locatienaam voor uw organisatie. De locatienaam voor UwOrganisatie kan bijvoorbeeld uworganisatie zijn. De URL van uw homepage is dan https://uworganisatie.humanity.com/app/dashboard/. U krijgt deze ID als u een account maakt bij Humanity.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer Humanity in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Humanity en klik op Selecteren.
 6. Doe het volgende op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  • Download het certificaat.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL, Entiteits-ID en Start-URL. Vervang {uw-locatienaam-in-sp} door de locatienaam die u tijdens de registratie van Humanity heeft gekregen.
 9. Klik op Doorgaan.

  Opmerking: Kenmerktoewijzingen zijn niet vereist voor Humanity.

 10. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Voltooien.
Stap 2: Humanity instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op https://www.humanity.com met het Humanity-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik op "" om Settings (Instellingen) te openen.
 4. Klik op Single sign-on.
 5. Selecteer indien nodig SAML enabled (SAML ingeschakeld) en Allow Password login (Inloggen met wachtwoord toestaan).
 6. Voer in de volgende velden de informatie in die u in stap 1 van Google heeft gekregen:
  • SAML Issuer URL (URL SAML-uitgever) en Remote Logout URL (Externe uitlog-URL): voer de SSO-URL in die u heeft gekopieerd.
  • x.509 Certificate (x.509-certificaat): plak hier het certificaat dat u heeft gedownload.
 7. Klik op Save Settings (Instellingen opslaan).
Stap 3: De Humanity-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Humanity.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Humanity-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

Humanity ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modi:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Humanity.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt Humanity geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://{uworganisatie}.humanity.com/app/dashboard/ en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
 4. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Humanity.

Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?