Bugsnag-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Bugsnag

Voordat u SSO configureert, krijgt u van Bugsnag een unieke ID voor uw organisatie. Bijvoorbeeld 'uworg-1' in https://app.bugsnag.com/uworg-1/sandbox. U krijgt deze ID wanneer u een account registreert bij Bugsnag. Als u de unieke ID bent vergeten, gaat u naar deze pagina met ID-aanvragen en geeft u uw geregistreerde e-mailadres op om de ID per e-mail te ontvangen.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IDP)
Log in bij de Google Beheerdersconsole.

Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 1. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 2. Klik rechtsonder op de plus (+). 
 3. Zoek Bugsnag in de lijst met apps en klik erop.
 4. Download de IdP-metadata op de pagina met Google IdP-gegevens.
 5. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 6. Klik op Volgende.
 7. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL door {uniqueid-provided-by-sp} te vervangen door de unieke ID van uw organisatie die u van Bugsnag heeft gekregen. 
 8. Klik op Volgende.
 9. Stel op de pagina Kenmerktoewijzing de velden Selecteer categorie en Selecteer gebruiker als volgt in voor de weergegeven kenmerken:
App-kenmerk Selecteer categorie Selecteer gebruiker
User.FirstName Algemene informatie Voornaam
User.LastName Algemene informatie Achternaam
 1. Klik op Voltooien.
Stap 2: De Google IDP-metadata hosten op een openbare bestandsserver

Host op een openbaar toegankelijke server het bestand met de Google IDP-metadata dat u heeft gedownload in stap 1. Het bestand moet rechtstreeks kunnen worden gevonden, niet via omleidingen. Het bestand moet ook permanent beschikbaar zijn op een specifieke URL. Het wordt namelijk door Bugsnag opgevraagd elke keer dat een gebruiker inlogt.

Stap 3: Bugsnag instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op de Bugsnag-homepage met het Bugsnag-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik op de Bugsnag-homepage op het pictogram van uw gebruikersprofiel en selecteer Settings (Instellingen).
 4. Klik op Organization (Organisatie).
 5. Klik onder Authentication (Verificatie) op Single Sign-on.
 6. Voer in het veld Login URL from your SSO provider (Inlog-URL van uw SSO-provider) de URL in van de Google IDP-metadata die wordt gehost op de bestandsserver (stap 2).
 7. Laat de optie om nieuwe gebruikers automatisch te registreren ingeschakeld.
 8. Klik op Enable SSO (SSO inschakelen). 
 9. (Optioneel) Als automatische gebruikersregistratie niet is ingeschakeld in Bugsnag, maakt u als volgt gebruikers:
  • Klik op Settings (Instellingen) om terug te gaan naar de pagina Settings.
  • Klik op Collaborators (Bijdragers).
  • Klik op Add Collaborators (Bijdragers toevoegen).
  • Voer uw gebruikersmailadres van Google in en klik op Send Invites (Uitnodigingen verzenden).
  • Open het gebruikerspostvak van Google en accepteer de uitnodiging van Bugsnag.
Stap 4: De Bugsnag-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer Bugsnag.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Bugsnag-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open de Bugsnag-homepage en klik op Sign in (Inloggen).
 3. Klik op Sign in with your identity provider (Inloggen met uw identiteitsprovider).
 4. Voer de unieke Bugsnag-ID van uw organisatie in en klik op Sign in using your identity provider (Inloggen met uw identiteitsprovider). Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 5. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar Bugsnag.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?