Bugsnag-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun gegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Bugsnag

Voordat u SSO configureert, krijgt u van Bugsnag een unieke ID voor uw organisatie. Bijvoorbeeld 'uworg-1' in https://app.bugsnag.com/uworg-1/sandbox. U krijgt deze ID wanneer u een account registreert bij Bugsnag. Als u de unieke ID bent vergeten, gaat u naar deze pagina met ID-aanvragen en geeft u uw geregistreerde e-mailadres op om de ID per e-mail te ontvangen.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer Bugsnag in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Bugsnag en klik op Selecteren.
 6. Download de IdP-metadata op de pagina met Google-identiteitsprovidergegevens.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL. Vervang {unieke-id-van-sp} door de unieke ID van uw organisatie die u van Bugsnag heeft gekregen.
 9. Klik op Doorgaan.
 10. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op het menu Veld selecteren en wijs de volgende Google-directorykenmerken toe aan de bijbehorende Bugsnag-kenmerken:
   
  Google-directorykenmerk Bugsnag-kenmerk
  Basic Information > First Name (Algemene informatie > Voornaam) User.FirstName
  Basic Information > Last Name (Algemene informatie > Achternaam) User.LastName
 11. Klik op Voltooien.
Stap 2: De Google IdP-metadata hosten op een openbare bestandsserver

Host op een openbaar toegankelijke server het bestand met de Google IDP-metadata dat u heeft gedownload in stap 1. Het bestand moet rechtstreeks kunnen worden gevonden, niet via omleidingen. Het bestand moet ook permanent beschikbaar zijn via een specifieke URL. Het wordt namelijk door Bugsnag opgevraagd elke keer dat een gebruiker inlogt.

Stap 3: Bugsnag instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op de Bugsnag-homepage met het Bugsnag-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik op de Bugsnag-homepage op het pictogram van uw gebruikersprofiel en selecteer Settings (Instellingen).
 4. Klik op Organization (Organisatie).
 5. Klik onder Authentication (Verificatie) op Single Sign-on.
 6. Voer in het veld Login URL from your SSO provider (Inlog-URL van uw SSO-provider) de URL in van de Google IDP-metadata die wordt gehost op de bestandsserver (stap 2).
 7. Laat de optie om nieuwe gebruikers automatisch te registreren ingeschakeld.
 8. Klik op Enable SSO (SSO inschakelen).
 9. (Optioneel) Als automatische gebruikersregistratie niet is ingeschakeld in Bugsnag, maakt u gebruikers:
  • Klik op Settings (Instellingen) om terug te gaan naar de pagina Settings.
  • Klik op Collaborators (Bijdragers).
  • Klik op Add Collaborators (Bijdragers toevoegen).
  • Voer uw gebruikersmailadres van Google in en klik op Send Invites (Uitnodigingen verzenden).
  • Open het gebruikerspostvak van Google en accepteer de uitnodiging van Bugsnag.
Stap 4: De Bugsnag-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Bugsnag.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Bugsnag-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt

Bugsnag ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modussen:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Bugsnag.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt Bugsnag geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open de Bugsnag-homepage en klik op Sign in (Inloggen).
 3. Klik op Sign in with your identity provider (Inloggen met uw identiteitsprovider).
 4. Voer de unieke Bugsnag-ID van uw organisatie in en klik op Sign in using your identity provider (Inloggen met uw identiteitsprovider). Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 5. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar Bugsnag.


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?