Bonusly-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Bonusly

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Bonusly-app.

Stap 1: Google-identiteitsprovidergegevens (IdP) ophalen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer Bonusly in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Bonusly en klik op Selecteren.
 6. Doe het volgende op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en Entiteits-ID en sla deze op.
  • Download het certificaat.

  Laat de beheerdersconsole open staan. Nadat u de volgende stap heeft uitgevoerd in de Bonusly-app, gaat u verder in de configuratiewizard.

Stap 2: Bonusly instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in bij Bonusly met het Bonusly-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik in de rechterbovenhoek op Admin (Beheer).
 4. Klik op het tabblad Integrations (Integraties).
 5. Klik in het gedeelte Single Sign-on op Manage (Beheren).
 6. Kopieer en bewaar de app-ID. U heeft deze waarde nodig als u in de volgende stap de configuratie voltooit in de Beheerdersconsole.
 7. Voer de volgende gegevens in deze velden in:
  • IdP Issuer (Entity ID) (IdP-uitgever (Entiteits-ID)): de entiteits-ID die u bij stap 1 heeft gekopieerd.
  • IdP SSO Target URL (Doel-URL van uitgever voor SSO): de SSO-URL die u bij stap 1 heeft gekopieerd.
  • x.509 Cert (x.509-certificaat): het certificaat dat u bij stap 1 heeft gedownload.
 8. Klik op Save (Opslaan).
 9. (Optioneel) Als u wilt dat uw gebruikers alleen via SSO inloggen bij Bonusly, doet u ook het volgende:
  1. Klik op het tabblad Admin (Beheer).
  2. Klik onderaan de pagina Configure Company (Bedrijf configureren) op Show advanced settings (Geavanceerde instellingen weergeven).
  3. Vink naast Login Methods (Inlogmethoden) de optie Restrict to Single Sign On (Beperken tot Single sign-on) aan.
Stap 3: De SSO-configuratie voltooien in de Beheerdersconsole
 1. Klik op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens op Doorgaan.
 2. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de standaard ACS-URL en vervang {uw_subdomein} door de app-ID die u in stap 2 bij Bonusly heeft gekopieerd.
 3. Klik op Doorgaan.

  Opmerking: Kenmerktoewijzingen zijn niet vereist voor Bonusly.

 4. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Voltooien.
Stap 4: De Bonusly-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Bonusly.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Bonusly-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt

Bonusly ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modussen:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Bonusly.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt Bonusly geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://bonus.ly/users/sign_in_start en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw inloggegevens in.
 4. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Bonusly.
Stap 6: Automatische registratie instellen
Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?