Bonusly-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Bonusly

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Bonusly®-app.

Stap 1: Google-identiteitsprovidergegevens (IdP) ophalen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en dan SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Klik rechtsonder op de plus (+).
 4. Zoek Bonusly in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IdP-gegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en Entiteits-ID en sla deze op.
  • Download het certificaat.

  Laat de beheerdersconsole open staan. Nadat u de volgende stap heeft uitgevoerd in de Bonusly-app, gaat u verder in de configuratiewizard.

Stap 2: Bonusly instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in bij Bonusly met het Bonusly-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik in de rechterbovenhoek op Admin (Beheer).
 4. Klik op het tabblad Integrations (Integraties).
 5. Klik in het gedeelte Single Sign-On op SAML.
 6. Kopieer en bewaar de app-ID. U heeft deze waarde nodig wanneer u in de volgende stap de configuratie voltooit in de beheerdersconsole.
 7. Geef informatie op in de volgende velden:
  • IdP Issuer (Entity ID) (IdP-uitgever (Entiteits-ID)): de entiteits-ID die u bij stap 1 heeft gekopieerd.
  • IdP SSO Target URL (Doel-URL van uitgever voor SSO): de SSO-URL die u bij stap 1 heeft gekopieerd.
  • x.509 Cert (x.509-certificaat): het certificaat dat u bij stap 1 heeft gedownload.
 8. Klik op Save (Opslaan).
 9. (Optioneel) Als u wilt dat uw gebruikers alleen via SSO inloggen bij Bonusly, doet u daarnaast het volgende:
  1. Klik op het tabblad Admin (Beheer).
  2. Klik onderaan de pagina Configure Company (Bedrijf configureren) op Show advanced settings (Geavanceerde instellingen weergeven).
  3. Vink naast Login Methods (Inlogmethoden) de optie Restrict to Single Sign On (Beperken tot Single sign-on) aan.
Stap 3: De SSO-configuratie voltooien in de beheerdersconsole
 1. Klik in de SSO-configuratiewizard op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 2. Klik op Volgende.
 3. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de standaard ACS-URL en vervang {uw_subdomein} door de app-ID die u bij stap 2 uit Bonusly heeft gekopieerd.
 4. Klik op Voltooien.
Stap 4: De Bonusly-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en dan SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer Bonusly.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. Controleer of de e-mail-ID's van uw Bonusly-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://bonus.ly/users/sign_in_start en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw inloggegevens in.
 4. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Bonusly.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?