Front-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Front

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Front-app.

Stap 1: Google-identiteitsprovidergegevens (IdP) ophalen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer Front in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Front en klik op Selecteren.
 6. Doe het volgende op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  • Download het certificaat.

  Laat de beheerdersconsole open staan. Nadat u de volgende stap heeft uitgevoerd in de Front-app, gaat u door met de configuratiewizard.

Stap 2: Front instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in bij Front met het beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik linksboven op de Front-homepage op het gebruikerspictogram en klik vervolgens op Settings (Instellingen).
 4. Klik in de linkernavigatiebalk onder Company (Bedrijf) op Preferences (Voorkeuren).
 5. Klik op de pagina Company preferences (Bedrijfsvoorkeuren) op Single Sign On (Single sign-on).
 6. Klik links in de lijst Apps op Single Sign-On.
 7. Voer in het veld Entry Point (Toegangspunt) de SSO-URL in die u heeft gekopieerd in stap 1.
 8. Plak in het veld Signing certificate (Handtekeningcertificaat) het certificaat dat u heeft gedownload in stap 1.
 9. Klik op Save (Opslaan).
 10. Kopieer in het gedeelte Service provider settings (Serviceproviderinstellingen) zowel de Entity ID (Entiteits-ID) als de ACS URL (ACS-URL) en sla deze op (u heeft deze URL's weer nodig wanneer u teruggaat naar de beheerdersconsole om de SSO-configuratie voor Front te voltooien).
Stap 3: De SSO-installatie voltooien in de Beheerdersconsole
 1. Klik in de SSO-instelwizard op Volgende.
 2. Klik op Doorgaan.
 3. Vervang op de pagina Serviceprovidergegevens de standaardinhoud van de velden ACS-URL en Entiteits-ID door de ACS-URL en Entiteits-ID die u bij Front heeft gekopieerd.
 4. Klik op Doorgaan.

  Opmerking: Kenmerktoewijzingen zijn niet vereist voor Front.

 5. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Voltooien.
Stap 4: De Front-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Front.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Front-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt

Front ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modi:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Front.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt Front geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://{subdomein}.frontapp.com/signin, waarbij u {subdomein} vervangt door de subdomeinwaarde van de Entiteits-ID of ACS-URL die u in stap 3 hierboven heeft ingevoerd in de configuratiewizard.
 3. Probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 4. Voer uw inloggegevens in.
 5. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Front.
Stap 6: Automatische registratie instellen
Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?