Docebo-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Docebo

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Docebo®-app.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en dan SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Klik rechtsonder op de plus (+).
 4. Zoek Docebo in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IdP-gegevens:
  • Kopieer de Entiteits-ID en sla deze op.
  • Download de IdP-metadata.
 6. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 7. Klik op Volgende.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL en Entiteits-ID. Vervang {uw-domein} door uw domeinnaam.
 9. Klik op Volgende.
 10. Selecteer op de pagina Kenmerktoewijzing de volgende waarden voor het kenmerk 'Email':
  • Selecteer categorie: Algemene informatie
  • Selecteer gebruikersveld: Primair e-mailadres
 11. Klik op Voltooien.
Stap 2: Docebo instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op https://{uw_domein}.docebo.com met het Docebo-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik rechtsboven op de Docebo-homepage op het pictogram Settings (Instellingen).
 4. Klik onder Apps & Features > SAML Settings (Apps en functies > SAML-instellingen) op Settings.
 5. Typ of selecteer de volgende waarden in de weergegeven velden:
  • Identity provider ID (ID identiteitsprovider): de entiteits-ID die u heeft gekopieerd in stap 1 hierboven
  • Signature Algorithm (Handtekeningalgoritme): SHA-256
  • XML Metadata (XML-metadata): de IdP-metadata die u heeft gedownload in stap 1 hierboven
  • Username Attribute (Kenmerk gebruikersnaam): e-mailadres
  • Unique Field (Uniek veld): gebruikersnaam
  • SSO Behavior (SSO-gedrag): kies uw gewenste SSO-inlogopties
 6. Klik op Save changes (Wijzigingen opslaan).
Stap 3: De Docebo-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en dan SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer Docebo.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. Controleer of de e-mail-ID's van uw Docebo-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://{uw_domein}.docebo.com en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw inloggegevens in.
 4. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Docebo.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?