ITGlue-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor ITGlue

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de ITGlue-app.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Klik rechtsonder op de plus (+).
 4. Zoek ITGlue in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IdP-gegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en Entiteits-ID en sla deze op.
  • Download het certificaat.
 6. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 7. Klik op Volgende.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL, Entiteits-ID en Start-URL. Vervang {subdomein} in elke URL door het subdomein dat is gekoppeld aan uw ITGlue-account.
 9. Klik op Voltooien.
Stap 2: ITGlue instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)

Opmerking: Voor de SSO-configuratie voor ITGlue is zowel een X.509-certificaat-fingerprint als een X.509-certificaat vereist. Voordat u doorgaat met onderstaande configuratiestappen, moet u het in stap 1 gegenereerde X.509-certificaat met een conversieprogramma (dat gebruikmaakt van het algoritme SHA1) omzetten in een X.509-certificaat-fingerprint. 

 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op https://{subdomein}.itglue.com met het ITGlue-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik op het tabblad Account en klik vervolgens op het tabblad Settings > Authentication (Instellingen > Verificatie).
 4. Klik in het gedeelte Single Sign-on (Single sign-on) op On (Aan) naast Enable SAML SSO (SAML SSO inschakelen).
 5. Voer in het gedeelte Single Sign-on de volgende informatie in:
  • Issuer URL (Uitgever-URL): de Entiteits-ID die u heeft gekopieerd in stap 1 hierboven
  • SAML Login Endpoint URL (URL SAML-inlogeindpunt): de SSO-URL die u heeft gekopieerd in stap 1
  • SAML Logout Endpoint URL (URL SAML-uitlogeindpunt): https://gsuite.google.com/dashboard
  • Fingerprint: het geconverteerde X.509-certificaat (zie de opmerking hierboven)
  • Certificate (Certificaat): het certificaat dat u heeft gedownload in stap 1
 6. Klik op Save (Opslaan).
Stap 3: De ITGlue-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer ITGlue.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw ITGlue-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://{uw_domein}.itglue.com en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw inloggegevens in.
 4. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar ITGlue.

Google, Google Workspace en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?