Mixpanel-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Mixpanel

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Mixpanel-app.

Stap 1: Google-identiteitsprovidergegevens (IdP) ophalen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer Mixpanel in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Mixpanel en klik op Selecteren.
 6. Doe het volgende op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en sla deze op. (Dit is de Identity Provider Sign-in URL (Inlog-URL identiteitsprovider) in Mixpanel.)
  • Kopieer de Entiteits-ID en sla deze op. (Dit is de Issuer URL (Uitgever-URL) in Mixpanel.)
  • Download het certificaat.
 7. Laat de beheerdersconsole open staan. Nadat u de volgende stap heeft uitgevoerd in de Mixpanel-app, gaat u door met de configuratiewizard.
Stap 2: Mixpanel instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Ga in het Helpcentrum van Mixpanel naar Single Sign-On. Volg de stappen om Mixpanel in te stellen als serviceprovider.
 3. Kopieer de Postback URL (Postback-URL) en sla deze op. U moet deze in stap 3 hieronder opgeven.
Stap 3: De SSO-installatie voltooien in de Beheerdersconsole
 1. Ga terug naar het browsertabblad met de Beheerdersconsole.
 2. Klik op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens op Doorgaan.
 3. Vervang op de pagina Serviceprovidergegevens de waarde in het veld Start-URL door de Postback-URL die u in stap 2 hierboven heeft gekopieerd bij Mixpanel.
 4. Klik op Doorgaan.
 5. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Toewijzing toevoegen.
 6. Klik op het menu Veld selecteren en wijs de volgende Google-directorykenmerken toe aan de bijbehorende Mixpanel-kenmerken. Het kenmerk email is vereist.
   
  Google-directorykenmerk Mixpanel-kenmerk
  Basic Information > Primary Email (Algemene informatie > Primaire e-mailadres) email
  Basic Information > First Name (Algemene informatie > Voornaam) firstName
  Basic Information > Last name (Algemene informatie > Achternaam) lastName
 7. Klik op Voltooien.
Stap 4: De Mixpanel-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Mixpanel.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Mixpanel-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt

Mixpanel ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modussen:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Mixpanel.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt Mixpanel geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://mixpanel.com/security/sso/v2/authorize/?org_id={uw-bedrijfs-ID} of de Postback-URL die u heeft gekopieerd uit Mixpanel en probeer in te loggen. U wordt automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw inloggegevens in.
 4. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Mixpanel.

Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?