Mixpanel-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Mixpanel

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Mixpanel-app.

Stap 1: Google-identiteitsprovidergegevens (IdP) ophalen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Klik rechtsonder op het pluspictogram (+).
 4. Zoek Mixpanel in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IdP-gegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  • Download het certificaat.
 6. Laat de beheerdersconsole open staan. Nadat u de volgende stap heeft uitgevoerd in de Mixpanel-app, gaat u door met de configuratiewizard.
Stap 2: Mixpanel instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in bij Mixpanel met het beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik rechtsboven op uw gebruikersnaam en klik vervolgens op Project settings (Projectinstellingen).
 4. Klik op het tabblad Access security (Toegangsbeveiliging).
 5. Klik bij de instelling Enable single sign on (Single sign-on inschakelen) op Enable (Inschakelen).
 6. Verifieer uw Mixpanel-wachtwoord.
 7. Zoek en upload het x.509-certificaat dat u in stap 1 heeft gedownload.
 8. Klik op Next (Volgende).
 9. Plak de SSO-URL die u in stap 1 heeft gedownload in het veld authentication URL (verificatie-URL).
 10. Klik op Done (Gereed).
 11. Kopieer de Postback URL (Postback-URL) die wordt weergegeven nadat Single sign-on is ingeschakeld.
 12. Sluit het incognito browservenster en ga terug naar de beheerdersconsole om door te gaan met de configuratie.
Stap 3: De SSO-configuratie voltooien in de beheerdersconsole
 1. Klik in de SSO-configuratiewizard op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 2. Klik op Volgende.
 3. Vervang op de pagina Serviceprovidergegevens de standaardinhoud van het veld ACS-URL door de postback-URL die u bij Mixpanel heeft gekopieerd. 
 4. Klik op Voltooien.
Stap 4: De Mixpanel-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer Mixpanel.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Mixpanel-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://mixpanel.com/security/sso/login/{uw-bedrijfs-ID}/ en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw inloggegevens in.
 4. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Mixpanel.

Google, G Suite en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?