Desk-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Desk

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Desk®-app.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Klik rechtsonder op het pluspictogram (+).
 4. Zoek Desk in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IdP-gegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  • Download het certificaat.
 6. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 7. Klik op Volgende.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL en Entiteits-ID. Vervang {uwsite} door uw bedrijfs-ID of domeinnaam (bijvoorbeeld het gedeelte uwdomein in uwdomein.com).
 9. Klik op Voltooien.
Stap 2: Desk instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)

Opmerking: Voor Desk is een X.509-certificaat-fingerprint vereist in plaats van een X.509-certificaat. Voordat u doorgaat met onderstaande configuratiestappen, moet u het in stap 1 gegenereerde X.509-certificaat met een conversieprogramma omzetten in een X.509-certificaat-fingerprint.

 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op Desk.com met het Desk-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik rechtsboven op het pictogram Settings (Instellingen). Klik vervolgens in het linkermenu op Single Sign-on.
 4. Klik links in de lijst Apps op Single Sign-On.
 5. Selecteer SAML SSO op de pagina Single Sign-On.
 6. Voer Google in bij Authentication Service Name (Naam verificatieserver).
 7. Voer in het veld Remote login URL (Externe inlog-URL) de SSO-URL in die u in stap 1 heeft gekopieerd.
 8. Plak het geconverteerde X.509-certificaat in het veld Certificate fingerprint (Certificaat-fingerprint) (zie de opmerking hierboven).
 9. Vink het vakje aan voor Also allow Desk Authentication (Desk-verificatie ook toestaan).
 10. Klik op Save (Opslaan).
Stap 3: De Desk-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer Desk.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Desk-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://{uwsite}.desk.com/login/new en klik op Login with Google (Inloggen met Google). Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw inloggegevens in.
 4. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Desk.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?