HipChat Server-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor HipChat Server

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de HipChat Server-app.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer HipChat Server in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van HipChat Server en klik op Selecteren.
 6. Doe het volgende op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  • Kopieer de Entiteits-ID en sla deze op.
  • Download het certificaat of de IdP-metadata (beide kunnen worden gebruikt voor de SSO-installatie).
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Vervang op de pagina Serviceprovidergegevens {ip-adres_hipchat_server} in zowel de ACS-URL als de Entiteits-ID door uw IP-adres van HipChat Server.
 9. Klik op Doorgaan.

  Opmerking: Kenmerktoewijzingen zijn niet vereist voor HipChat Server.

 10. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Voltooien.
Stap 2: HipChat Server instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in bij uw HipChat Server-instantie via https://{ip-adres_hipchat_server} met het HipChat Server-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Ga naar Group admin (Groepsbeheer) > Authentication (Verificatie).
 4. Kies onder Connect to your SAML identity provider (Verbinding maken met uw SAML-identiteitsprovider) bij Provider de optie Custom SAML 2.0 (Aangepaste SAML 2.0).
 5. Voer een van de volgende acties uit:
  • Als u een certificaat heeft gedownload in stap 1, plakt u de inhoud ervan in het veld Public Certificate (Openbaar certificaat). Ga verder met stap 6 en 7.
  • Als u IDP-metadata heeft gedownload in stap 1, plakt u de metadata in het veld Identity Provider metadata (Metadata identiteitsprovider). Ga verder met stap 8.
 6. Plak de entiteits-ID die u in stap 1 heeft gekopieerd in het veld Entity ID (Entiteits-ID).
 7. Plak de SSO-URL die u in stap 1 heeft gekopieerd in het veld SSO Endpoint (SSO-eindpunt).
 8. Klik op Save (Opslaan).
Stap 3: De HipChat Server-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer HipChat Server.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw HipChat Server-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

HipChat Server ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modi:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer HipChat Server.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt HipChat Server geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://{ip-adres_hipchat_server} en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw inloggegevens in.
 4. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar HipChat Server.

Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?