HipChat Server-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor HipChat Server

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de HipChat Server®-app.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Klik rechtsonder op het pluspictogram (+).
 4. Klik in de app-lijst op HipChat Server.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IdP-gegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  • Kopieer de Entiteits-ID en sla deze op.
  • Download het certificaat of de IDP-metadata (beide kunnen worden gebruikt voor de SSO-configuratie).
 6. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 7. Klik op Volgende.
 8. Vervang op de pagina Serviceprovidergegevens {hipchat_server_ip_address} in zowel de ACS-URL als de Entiteits-ID door uw IP-adres van HipChat Server.
 9. Klik op Voltooien.
Stap 2: HipChat Server instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in bij uw HipChat Server-instantie via https://{ip-adres_hipchat_server} met het HipChat Server-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Ga naar Group admin (Groepsbeheer) > Authentication (Verificatie).
 4. Kies onder Connect to your SAML identity provider (Verbinding maken met uw SAML-identiteitsprovider) bij Provider de optie 'Custom SAML 2.0' (Aangepaste SAML 2.0).
 5. Voer een van de volgende acties uit:
  • Als u een certificaat heeft gedownload in stap 1, plakt u de inhoud ervan in het veld Public Certificate (Openbaar certificaat). Ga verder met stap 6 en 7.
  • Als u IDP-metadata heeft gedownload in stap 1, plakt u de metadata in het veld Identity Provider metadata (Metadata identiteitsprovider). Ga verder met stap 8.
 6. Plak de entiteits-ID die u in stap 1 heeft gekopieerd in het veld Entity ID (Entiteits-ID).
 7. Plak de SSO-URL die u in stap 1 heeft gekopieerd in het veld SSO Endpoint (SSO-eindpunt).
 8. Klik op Save (Opslaan).
Stap 3: De HipChat Server-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer HipChat Server.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw HipChat Server-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://{ip-adres_hipchat_server} en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw inloggegevens in.
 4. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar HipChat Server.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?