Federated Directory-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Federated Directory

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Federated Directory-app.

Stap 1: Google-identiteitsprovidergegevens (IdP) ophalen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer Federated Directory in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Federated Directory en klik op Selecteren.
 6. Doe het volgende op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  • Download het certificaat.

Sluit de Beheerdersconsole niet. Nadat u de volgende stap heeft uitgevoerd in de Federated Directory-app, gaat u in de Beheerdersconsole door met de configuratiewizard.

Stap 2: Federated Directory instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op http://www.federated.directory met het Federated Directory-account van uw organisatie.
 3. Klik linksboven op het menu-icoon en kies Directories (Directory's).
 4. Selecteer de directory die u wilt koppelen aan Google Workspace. Selecteer vervolgens het tabblad Config (Configuratie).
 5. Kopieer de ID en sla deze op (u heeft deze waarde nodig als u teruggaat naar de Beheerdersconsole om de configuratie van SSO voor Federated Directory te voltooien).
 6. Selecteer SAML authentication (SAML-verificatie) onder Authentication method (Verificatiemethode).
 7. Voer in het veld Login page URL (URL inlogpagina) de SSO-URL in die u heeft gekopieerd in stap 1.
 8. Plak in het veld Verification certificate (Verificatiecertificaat) de inhoud van het certificaatbestand dat u heeft gedownload in stap 1.
 9. Klik op Save authentication method (Verificatiemethode opslaan) om de wijzigingen op te slaan. Sluit het incognitovenster en ga terug naar de Beheerdersconsole om door te gaan met de configuratie.
Stap 3: De SSO-installatie voltooien in de Beheerdersconsole
 1. Klik in de SSO-instelwizard op Volgende.
 2. Klik op Doorgaan.
 3. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de standaardwaarden in de velden ACS-URL en Entiteits-ID. Vervang {directoryId} door de Directory-ID die u in stap 2 hierboven heeft gekopieerd uit de SSO-instellingen voor Federated Directory.
 4. Klik op Doorgaan.

  Opmerking: Kenmerktoewijzingen zijn niet vereist voor Federated Directory.

 5. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Voltooien.
Stap 4: De Federated Directory-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Federated Directory.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Federated Directory-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt

Federated Directory ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modi:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Federated Directory.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt Federated Directory geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://www.federated.directory/of/{uw_bedrijfsnaam}
  en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gegevens in.
 4. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Federated Directory.
Stap 6: Automatische registratie instellen

Als hoofdbeheerder kunt u gebruikers automatisch laten registreren bij de Federated Directory-app.


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?