Federated Directory-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Federated Directory

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Federated Directory-app.

Stap 1: Google-identiteitsprovidergegevens (IDP) ophalen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Klik rechtsonder op de plus (+).
 4. Klik in de app-lijst op Federated Directory.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IdP-gegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  • Download het certificaat.

Sluit de beheerdersconsole niet. Nadat u de volgende stap heeft uitgevoerd in de Federated Directory-app, gaat u in de beheerdersconsole door met de configuratiewizard.

Stap 2: Federated Directory instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op http://www.federated.directory met het Federated Directory-account van uw organisatie.
 3. Klik linksboven op het menupictogram en kies Directories (Directory's).
 4. Selecteer de directory die u wilt koppelen aan G Suite. Selecteer vervolgens het tabblad Config (Configuratie).
 5. Kopieer de ID en sla deze op (u heeft deze waarde nodig wanneer u teruggaat naar de beheerdersconsole om de configuratie van SSO voor Federated Directory te voltooien).
 6. Selecteer SAML authentication (SAML-verificatie) onder Authentication method (Verificatiemethode).
 7. Voer in het veld Login page URL (URL inlogpagina) de SSO-URL in die u heeft gekopieerd in stap 1.
 8. Plak in het veld Verification certificate (Verificatiecertificaat) de inhoud van het certificaatbestand dat u heeft gedownload in stap 1.
 9. Klik op Save authentication method (Verificatiemethode opslaan) om de wijzigingen op te slaan. Sluit het incognitovenster en ga terug naar de beheerdersconsole om door te gaan met de configuratie.
Stap 3: De SSO-configuratie voltooien in de beheerdersconsole
 1. Klik in de SSO-configuratiewizard op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 2. Klik op Volgende.
 3. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de standaardwaarden in de velden ACS-URL en Entiteits-ID. Vervang {directoryId} door de Directory-ID die u in stap 2 hierboven heeft gekopieerd uit de SSO-instellingen voor Federated Directory.
 4. Klik op Voltooien.
Stap 3: De Federated Directory-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer Federated Directory.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Federated Directory-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://www.federated.directory/of/{uw_bedrijfsnaam}
  en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gegevens in.
 4. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Federated Directory.

Google, G Suite en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?