Domo-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Domo

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Domo®-app.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in op uw Google-beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en dan SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Klik rechtsonder op het pluspictogram (+).
 4. Klik in de app-lijst op Domo.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IdP-gegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  • Kopieer de Entiteits-ID en sla deze op.
  • Download het certificaat.
 6. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 7. Klik op Volgende.
 8. Bewerk de Serviceprovidergegevens als volgt:
  • ACS-URL: vervang {your‑domain} door uw domeinnaam.
  • Entiteits-ID: plak hier de entiteits-ID die u heeft gekopieerd in stap 5.
  • Stel Notatie naam-ID in op Email.
 9. Klik op Voltooien.
Stap 2: Domo instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op https://{uw-domein}.domo.com met het Domo-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik rechtsboven op het menu Resources (Bronnen) (roosterpictogram) en ga naar Admin (Beheer) > Security (Beveiliging) > Single Sign-On (SSO).
 4. Klik op Enable Single Sign-on (Single sign-on inschakelen).
 5. Voer de Google-identiteitsprovidergegevens in die u in stap 1 hierboven heeft gekopieerd:
  • Identity Provider endpoint URL (Eindpunt-URL identiteitsprovider): SSO-URL
  • Entity ID (Entiteits-ID): entiteits-ID
  • X.509 certificate (X.509-certificaat): het certificaat dat u heeft gedownload in stap 1.
 6. Klik op Save (Opslaan).
Stap 3: De Domo-app inschakelen
 1. Log in op uw Google-beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en dan SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer Domo.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. Controleer of de e-mail-ID's van uw Domo-gebruikersaccounts overeenkomen met die in het domein van uw Google-service.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://{uw-domein}.domo.com en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw inloggegevens in.
 4. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Domo.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?