Domo-cloud-app

Als u deze taak wilt uitvoeren, moet u zijn ingelogd als superbeheerder.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Domo

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Domo®-app.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google-beheerdersconsole.

  Log in met je beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Klik rechtsonder op het pluspictogram (+).
 4. Klik in de app-lijst op Domo.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IdP-gegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  • Kopieer de Entiteits-ID en sla deze op.
  • Download het certificaat.
 6. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 7. Klik op Volgende.
 8. Bewerk de Serviceprovidergegevens als volgt:
  • ACS-URL: vervang {your‑domain} door uw domeinnaam.
  • Entiteits-ID: plak hier de entiteits-ID die u heeft gekopieerd in stap 5.
  • Stel Notatie naam-ID in op Email.
 9. Klik op Voltooien.
Stap 2: Domo instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op https://{uw-domein}.domo.com met het Domo-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik rechtsboven op het menu Resources (Bronnen) (roosterpictogram) en ga naar Admin (Beheer) > Security (Beveiliging) > Single Sign-On (SSO).
 4. Klik op Enable Single Sign-on (Single sign-on inschakelen).
 5. Voer de Google-identiteitsprovidergegevens in die u in stap 1 hierboven heeft gekopieerd:
  • Identity Provider endpoint URL (Eindpunt-URL identiteitsprovider): SSO-URL
  • Entity ID (Entiteits-ID): entiteits-ID
  • X.509 certificate (X.509-certificaat): het certificaat dat u heeft gedownload in stap 1.
 6. Klik op Save (Opslaan).
Stap 3: De Domo-app inschakelen
 1. Log in bij de Google-beheerdersconsole.

  Log in met je beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer Domo.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u wilt dat instellingen gelden voor alle organisatie-eenheden, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan

 6. Ga als volgt te werk om instellingen toe te passen op individuele organisatie-eenheden: 

  • Selecteer links de organisatie-eenheid met de gebruikers voor wie u instellingen wilt wijzigen.
  • Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld om de instelling te wijzigen.
  • Klik op Overschrijven om de instelling hetzelfde te houden, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid.
  • Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. Controleer of de e-mail-ID's van uw Domo-gebruikersaccounts overeenkomen met die in het domein van uw Google-service.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://{uw-domein}.domo.com en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw inloggegevens in.
 4. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Domo.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?