ClearSlide-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor ClearSlide

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de ClearSlide®-app.

Stap 1: Google-identiteitsprovidergegevens (IdP) ophalen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Klik rechtsonder op de plus (+).
 4. Klik in de app-lijst op ClearSlide.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IdP-gegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  • Download het certificaat.

  Sluit de beheerdersconsole niet. Nadat u de volgende stap heeft uitgevoerd in de ClearSlide-app, gaat u in de beheerdersconsole door met de configuratiewizard.

Stap 2: ClearSlide instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op http://www.clearslide.com/ met het ClearSlide-account van uw organisatie.
 3. Klik linksonder op uw gebruikersnaam en klik vervolgens op My Account (Mijn account).
 4. Klik links onder Admin Only Options (Beheerdersopties) op Single Sign-On Settings (Instellingen voor Single sign-on).
 5. Kies 'SAML 2.0 Provider' als de Single Sign-on Provider.
 6. Kopieer de SAML Consumer URL (SAML-consumenten-URL) en sla deze op (u heeft deze URL weer nodig wanneer u teruggaat naar de beheerdersconsole om de SSO-configuratie voor ClearSlide te voltooien).
 7. Voer in het gedeelte Your SAML Provider Configurations (Uw SAML-providerconfiguraties) de gegevens in die u heeft gekopieerd in stap 1:
  • SAML Provider Endpoint (Eindpunt SAML-provider): SSO-URL
  • SAML Provider Entity ID (Entiteits-ID SAML-provider): entiteits-ID
  • X.509 Certificate (X.509-certificaat): certificaat
 8. Klik op Save (Opslaan). Sluit het incognito browservenster en ga terug naar de beheerdersconsole om door te gaan met de configuratie.
Stap 3: De SSO-configuratie voltooien in de beheerdersconsole
 1. Klik in de SSO-configuratiewizard op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 2. Klik op Volgende.
 3. Vervang op de pagina Serviceprovidergegevens de standaardinhoud van het veld ACS-URL door de SAML-consumenten-URL die u heeft gekopieerd bij ClearSlide. 
 4. Klik op Voltooien.
Stap 4: De ClearSlide-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer ClearSlide.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw ClearSlide-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://www.clearslide.com en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw inloggegevens in.
 4. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar ClearSlide.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?