ClearSlide-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor ClearSlide

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de ClearSlide-app.

Opmerking: Voordat u SSO instelt, moet u een supportticket maken in ClearSlide of een e-mail sturen naar support@clearslide.com en ze vragen SSO in te schakelen voor uw account. Nadat SSO is ingeschakeld, kunt u doorgaan met de stappen hieronder.

Stap 1: Google-identiteitsprovidergegevens (IdP) ophalen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer ClearSlide in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van ClearSlide en klik op Selecteren.
 6. Doe het volgende op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  • Download het certificaat.

  Sluit de beheerdersconsole niet. Nadat u de volgende stap heeft uitgevoerd in de ClearSlide-app, gaat u in de beheerdersconsole door met de configuratiewizard.

Stap 2: ClearSlide instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op http://www.clearslide.com/ met het ClearSlide-account van uw organisatie.
 3. Klik linksonder op uw gebruikersnaam en klik vervolgens op My Account (Mijn account).
 4. Klik links onder Admin Only Options (Beheerdersopties) op Single Sign-On Settings (Instellingen voor Single sign-on).
 5. Kies 'SAML 2.0 Provider' als de Single Sign-on Provider.
 6. Kopieer de SAML Consumer URL (SAML-consumenten-URL) en sla deze op (u heeft deze URL weer nodig wanneer u teruggaat naar de Beheerdersconsole om de SSO-configuratie voor ClearSlide te voltooien).
 7. Voer in het gedeelte Your SAML Provider Configurations (Uw SAML-providerconfiguraties) de gegevens in die u heeft gekopieerd in stap 1:
  • SAML Provider Endpoint (Eindpunt SAML-provider): SSO-URL
  • SAML Provider Entity ID (Entiteits-ID SAML-provider): entiteits-ID
  • X.509 Certificate (X.509-certificaat): certificaat
 8. Klik op Save (Opslaan). Sluit het incognito browservenster en ga terug naar de beheerdersconsole om door te gaan met de configuratie.
Stap 3: De SSO-instellingen voltooien in de Beheerdersconsole
 1. Ga terug naar het browsertabblad met de Beheerdersconsole.
 2. Klik op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens op Doorgaan.
 3. Vervang op de pagina Serviceprovidergegevens de standaardinhoud van het veld ACS-URL door de SAML Consumer URL die u heeft gekopieerd bij ClearSlide.
 4. Klik op Doorgaan.

  Opmerking: Kenmerktoewijzingen zijn niet vereist voor ClearSlide.

 5. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Voltooien.
Stap 4: De ClearSlide-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer ClearSlide.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw ClearSlide-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt

ClearSlide ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modussen:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer ClearSlide.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt ClearSlide geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://www.clearslide.com en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw inloggegevens in.
 4. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar ClearSlide.

Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?