Egnyte-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Egnyte

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Egnyte-app.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer Egnyte in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Egnyte en klik op Selecteren.
 6. Doe het volgende op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  • Kopieer de Entiteits-ID en sla deze op.
  • Download het certificaat.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL. Vervang {uw‑domein} door uw domeinnaam.
 9. Klik op Doorgaan.

  Opmerking: Kenmerktoewijzingen zijn niet vereist voor Egnyte.

 10. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Voltooien.
Stap 2: Egnyte instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op https://{uw-domein}.egnyte.com met het Egnyte-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik op > Settings (Instellingen).
 4. Klik op het tabblad Configuration (Installatie).
 5. Klik op Security & Authentication (Beveiliging en verificatie).
 6. Ga naar het gedeelte Single Sign-on Authentication (Verificatie Single sign-on) en selecteer de volgende waarden of voer de volgende waarden in deze velden in:
  • Single sign-on authentication (Verificatie Single sign-on): SAML 2.0
  • Identity provider (Identiteitsprovider): CustomRedirect
  • Identity provider login URL (Inlog-URL identiteitsprovider): SSO-URL (gekopieerd in stap 1 hierboven)
  • Identity provider entity ID (Entiteits-ID identiteitsprovider): entiteits-ID (gekopieerd in stap 1 hierboven)
  • Identity provider certificate (Certificaat identiteitsprovider): het certificaat dat u heeft gedownload in stap 1
  • Default user mapping (Standaard gebruikerstoewijzing): e-mailadres
 7. Klik op Save (Opslaan).

SSO in Egnyte inschakelen voor individuele Google-gebruikers:

 1. Klik bovenaan het venster op het tabblad Users & Groups (Gebruikers en groepen).
 2. Vink het vakje aan voor de gebruiker voor wie u SSO instelt en klik rechts op Details.
 3. Klik op Profile (Profiel) en voer de volgende gegevens in:
  • Selecteer SSO in het menu Authentication (Verificatie).
  • Voer bij IdP Username (Gebruikersnaam IdP) het e-mailadres van de gebruiker in.
 4. Klik op Save (Opslaan).
Stap 3: De Egnyte-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Egnyte.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Egnyte-gebruikersaccounts overeenkomen met die in het domein van uw Google-service.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

Egnyte ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modi:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Egnyte.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt Egnyte geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://uwdomein.egnyte.com en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw inloggegevens in.
 4. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Egnyte.

Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?