Evernote Business-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

Voor de SAML-implementatie van Evernote Business moeten uw gebruikers een 'Evernote-identiteit voor consumenten' hebben. Ze moeten twee keer verifiëren: eerst met de consumenten-identiteit door hun gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren en daarna met hun gefedereerde Google-identiteit (via SAML). Bekijk de SSO-instructies voor Evernote Business voor meer informatie. 

SSO via SAML instellen voor Evernote Business

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Evernote® Business-app.

Stap 1: Evernote Business instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Kopieer de SSO-URL en download het X.509-certificaat.
 3. Open een nieuw incognito browservenster.
 4. Log in op uw beheerdersaccount van Evernote Business op www.evernote.com.
 5. Ga naar Overzicht account.
 6. Klik op Beveiliging > Single sign-on > Single sign-on inschakelen.
 7. Plak de gekopieerde IDP SSO-URL in het veld SAML HTTP-aanvraag URL.
 8. Plak het gekopieerde X.509-certificaat in het vak.
 9. Klik op Save (Opslaan) en ga door naar het volgende gedeelte om Google in te stellen als SAML-identiteitsprovider (IdP).
Stap 2: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Open een nieuw browsertabblad. 
  Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer de link Een service/app toevoegen aan uw domein of klik op de plus (+) in de onderhoek.
 4. Selecteer het item Evernote Business in de lijst. De waarden op de pagina Google IdP-gegevens worden automatisch ingevuld.
 5. In het venster Algemene app-gegevens worden de waarden App-naam en Omschrijving automatisch ingevuld. U kunt deze bewerken.
 6. (Optioneel) Klik op Bestand kiezen naast het veld Logo uploaden om een png- of gif-bestand te uploaden dat als pictogram wordt weergegeven. Het bestand moet 256 vierkante pixels zijn.
 7. Klik op Volgende.
Stap 3: Serviceprovidergegevens invoeren in de Google-beheerdersconsole
 1. Voer in het gedeelte Serviceprovidergegevens de volgende URL's in de velden Entiteits-ID, ACS-URL en Start-URL in:
          ACS-URL: https://www.evernote.com/SamlConsumer.action
          Entiteits-ID: https://www.evernote.com/saml2
          Start-URL: geen
 2. Vink het vakje voor Ondertekende reactie aan.
  Wanneer het vakje Ondertekende reactie niet is geselecteerd, wordt alleen de verklaring ondertekend. Wanneer het vakje Ondertekende reactie wel is geselecteerd, wordt de gehele reactie ondertekend.
 3. De standaard Naam-ID is het primaire e-mailadres. Het invoeren van meerdere waarden wordt niet ondersteund. U kunt de toewijzing Naam-ID indien nodig wijzigen. U kunt ook aangepaste kenmerken van het gebruikersschema gebruiken nadat deze zijn gemaakt met Google Admin SDK-API's. De aangepaste kenmerken voor het gebruikersschema moeten worden gemaakt voordat u de Evernote SAML-app instelt. 
 4. De Notatie naam-ID is EMAIL.
 5. Klik op Voltooien.
Stap 4: De Evernote Business-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer Evernote.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Kies bij Evernote Ingeschakeld voor iedereen. Controleer of de e-mail-ID's van uw Evernote Business-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt
 1. Open https://www.evernote.com.

 2. Klik op Inloggen.

 3. Voer uw zakelijke e-mailadres in.
  Er wordt een pop-upvenster geopend waarin u wordt gevraagd de SSO-verificatie te voltooien.

 4. Klik op Doorgaan.
  Er wordt een nieuw tabblad of venster geopend waarin u de Google SAML-verificatie kunt voltooien.

 5. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Evernote en heeft u toegang tot uw Business Notebooks.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?