Keeper-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Keeper

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Keeper-app.

Stap 1: Keeper instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Beveiligingand thenSingle sign-on (SSO) instellen voor SAML-apps.

  U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

 3. Klik op Downloaden om de Google IdP-metadata te downloaden.
 4. Ga naar https://keepersecurity.com/console/#login en log in.
 5. Klik op Advanced Configuration (Geavanceerde configuratie) en vervolgens op Show Node Structure (Knooppuntstructuur weergeven).
 6. Schakel Show Node Structure in.
 7. Klik op de + om het SSO-knooppunt te maken.
 8. Selecteer het zojuist gemaakte knooppunt.
 9. Voeg een SSO-verbinding toe:
  Klik op het tabblad Bridge/SSO van het knooppunt.
  Klik op de link + SSO Connection (+ SSO-verbinding) onder het gedeelte Manage SSO Connect for SSO - Google Workspace (SSO-verbinding beheren voor SSO - Google Workspace).
 10. Hier moet u 2 parameters instellen: de optie Enterprise Domain (Zakelijk domein) en de optie New User Provisioning (Registratie van nieuwe gebruikers).
 11. Voer in het veld Enterprise Domain de waarde saml-sso in.
 12. Selecteer in het gedeelte New User Provisioning (Registratie van nieuwe gebruikers) de optie Dynamically provision users upon successful login to SSO (Gebruikers dynamisch inschrijven als ze zijn ingelogd bij SSO).
 13. Klik op Save (Opslaan) om deze items op te slaan.
 14. Installeer Keeper SSO Connect.
 15. Download de juiste versie van Keeper SSO Connect voor uw OS. 
  Opmerking: U moet de firewall updaten zodat toegang via poort 8443 is toegestaan. 
  Voer in de opdrachtprompt voor Linux sudo ufw allow 8443 uit.
 16. Installeer Keeper door de instructies in het README.txt-bestand te volgen.
 17. Log in bij Keeper SSO Connect.
  Als u voor het eerst inlogt, wordt u gevraagd de zakelijke domeinnaam voor SSO Connect te selecteren in de admin console (beheerdersconsole). Selecteer de Google Workspace-verbinding en klik op Connect (Verbinden).
 18. Upload het Google X.509-certificaat dat is vereist voor SSO-installatie, dat u heeft gedownload in stap 3.
 19. Klik op Save (Opslaan) om deze items op te slaan.
 20. Ga door naar het volgende gedeelte om Google in te stellen als SAML-IDP.
Stap 2: Google instellen als SAML-IdP
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer Keeper in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Keeper en klik op Selecteren.
 6. Klik op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens op Doorgaan.
 7. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de velden ACS-URL en Entiteits-ID. Vervang {hostnaam} en {poort} door de specifieke instellingen van uw Keeper-account.
 8. Klik op Doorgaan.
 9. Klik onder Kenmerktoewijzing op het menu Veld selecteren en wijs de volgende Google-directorykenmerken toe aan de bijbehorende Keeper-kenmerken: 
  Google-directorykenmerk Keeper-kenmerk
  Basic Information > First Name (Algemene informatie > Voornaam) First
  Basic Information > Last Name (Algemene informatie > Achternaam) Last
  Basic Information > Primary Email (Algemene informatie > Primaire e-mailadres) Email
 10. Klik op Voltooien.
Stap 4: De Keeper-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Keeper.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Keeper-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt

Keeper ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modi:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Keeper.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt Keeper geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://hostnaam:poort/sso-connect/saml/login en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Keeper.

Stap 5: Automatische registratie instellen
Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?