Keeper-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Keeper

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Keeper-app.

Stap 1: Keeper instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Beveiligingand thenSingle sign-on (SSO) instellen voor SAML-apps.

  U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

 3. Klik op Downloaden om de Google IDP-metadata te downloaden.
 4. Ga naar https://keepersecurity.com/console/#login en log in.
 5. Klik op Advanced Configuration (Geavanceerde configuratie) en vervolgens op Show Node Structure (Knooppuntstructuur weergeven).
 6. Schakel Show Node Structure in.
 7. Klik op de + om het SSO-knooppunt te maken.
 8. Selecteer het zojuist gemaakte knooppunt.
 9. Voeg een SSO-verbinding toe:
  Klik op het tabblad Bridge/SSO van het knooppunt.
  Klik op de link + SSO Connection (+ SSO-verbinding) in het gedeelte Manage SSO Connect for SSO - G Suite (SSO Connect beheren voor SSO - G Suite).
 10. Hier moet u twee parameters configureren: de optie Enterprise Domain (Zakelijke domein) en de optie New User Provisioning (Nieuwe gebruiker inschrijven).
 11. Voer in het veld Enterprise Domain saml-sso in.
 12. Selecteer in het gedeelte New User Provisioning de optie Dynamically provision users upon successful login to SSO (Gebruikers dynamisch inschrijven wanneer ze zijn ingelogd bij SSO). 
 13. Klik op Save (Opslaan) om deze items op te slaan.
 14. Installeer Keeper SSO Connect.
 15. Download de juiste versie van Keeper SSO Connect voor uw OS. 
  Opmerking: U moet de firewall updaten zodat toegang via poort 8443 is toegestaan. 
  Voer in de opdrachtprompt sudo ufw allow 8443 in voor Linux.
 16. Installeer Keeper door de instructies in het README.txt-bestand te volgen.
 17. Log in bij Keeper SSO Connect.
  Wanneer u voor het eerst inlogt, wordt u gevraagd de zakelijke domeinnaam voor SSO Connect te selecteren in de Admin Console. Selecteer de G Suite-verbinding en klik op Connect (Verbinden).
 18. Upload het Google X.509-certificaat dat is vereist voor SSO-installatie, dat u heeft gedownload in stap 3.
 19. Klik op Save (Opslaan) om deze items op te slaan.
 20. Ga door naar het volgende gedeelte om Google in te stellen als SAML-IDP.
Stap 2: Google instellen als SAML-IDP
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Klik rechtsonder op Toevoegen "".
 4. Zoek Keeper in de lijst met apps en klik erop. De waarden op de pagina Google IdP-gegevens worden automatisch ingevuld.
 5. Neem contact op met Keeper om Google te laten instellen als SAML-IDP. Nadat u de certificaten heeft ontvangen van Keeper-ondersteuning, uploadt u deze in de juiste velden bij het instellen van de serviceprovider. Ga daarna terug naar de beheerdersconsole en klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 6. Klik op Volgende.
Stap 3: Serviceprovidergegevens invoeren in de Google-beheerdersconsole
 1. Voer in het gedeelte Serviceprovidergegevens de volgende URL's in de velden Entiteits-IDACS-URL en Start-URL in:
          ACS-URL: https://hostnaam:poort/sso-connect/saml/sso
          Entiteits-ID: https://hostnaam:poort/sso-connect
          Start-URL: leeg
 2. Laat het vakje voor Ondertekende reactie leeg.
  Wanneer het vakje Ondertekende reactie niet is geselecteerd, wordt alleen de verklaring ondertekend. Wanneer het vakje Ondertekende reactie wel is geselecteerd, wordt de gehele reactie ondertekend.
 3. De standaard Naam-ID is het primaire e-mailadres. Het invoeren van meerdere waarden wordt niet ondersteund. Keeper heeft het primaire e-mailadres nodig voor verificatie. Neem contact op met Keeper-ondersteuning als u een andere Naam-ID nodig heeft. U kunt ook aangepaste kenmerken van het gebruikersschema gebruiken nadat deze zijn gemaakt met Google Admin SDK-API's. De aangepaste kenmerken voor het gebruikersschema moeten worden gemaakt voordat u de Keeper SAML-app instelt. 
 4. Voer Email in het veld Indeling Naam-ID: in.
 5. Klik op Volgende.
 6. Selecteer onder Kenmerktoewijzing eerst Algemene informatie in het dropdownmenu Categorie. Kies vervolgens het Gebruikerskenmerk om het kenmerk van het Google-profiel toe te wijzen. U moet de kenmerken 'Primary Email' [Email], 'First Name' [First] en 'Last Name' [Last] opgeven.
 7. Klik op Voltooien.
Stap 4: De Keeper-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer Keeper.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Keeper-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
 1. .
Stap 5: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://hostnaam:poort/sso-connect/saml/login en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Keeper.


Google, Google Workspace en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?