Expensify-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Expensify

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Expensify-app.

Stap 1: Expensify instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Beveiligingand thenSingle sign-on (SSO) instellen voor SAML-apps.

  U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

 3. Download de IdP-metadata in het gedeelte Single sign-on (SSO) instellen.
 4. Open een nieuw incognito browservenster en log in bij Expensify met uw beheerdersaccount.
 5. Ga naar Settings (Instellingen) > Domain Control (Domeinbeheer) en klik op Get in Control (Beheren).
 6. Voer in het veld Domain name (Domeinnaam) uw Expensify-domeinnaam in.
 7. Klik op Submit (Verzenden).
 8. Kies bij Verification Method (Verificatiemethode) de optie Add a DNS Record (Een DNS-record toevoegen).
 9. Voeg een DNS TXT-record toe bij de domeinregistreerder.
 10. Klik in Expensify op Verify Domain (Domein verifiëren).
 11. Ga naar Settings (Instellingen) > Domain Control (Domeinbeheer) en selecteer SAML.
 12. Stel SAML login (SAML-inlog) in op Enabled (Ingeschakeld).
 13. Plak de gegevens uit het Google IdP-metadatabestand dat u heeft gedownload in stap 3.
 14. Kopieer de Login URL (Inlog-URL) en sla deze op. U heeft deze nodig om de SSO-installatie te voltooien in stap 2 hieronder.
 15. Ga naar Settings(Instellingen) > Domain Control (Domeinbeheer) > uw-domein.com > Domain Members (Domeinleden). Vervang uw- domein door uw Expensify-domein.
 16. Nodig leden uit.
 17. Ga naar het volgende gedeelte om Google in te stellen als SAML-identiteitsprovider (IDP).
Stap 2: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer Expensify in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Expensify en klik op Selecteren.
 6. Klik op Doorgaan.
 7. Vervang op de pagina Serviceprovidergegevens de standaardinhoud van het veld ACS-URL door de URL die u heeft gekopieerd bij Expensify in stap 1 hierboven.
 8. Klik op Doorgaan.

  Opmerking: Kenmerktoewijzingen zijn niet vereist voor Expensify.

 9. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Voltooien.
Stap 3: De Expensify-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Expensify.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Kies bij Expensify Ingeschakeld voor iedereen. Controleer of de e-mail-ID's van uw Expensify-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

Expensify ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modi:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Expensify.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt Expensify geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Open https://www.expensify.com/. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 2. Voer uw inloggegevens in.
 3. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Expensify.

Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?