Expensify-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Expensify

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Expensify®-app.

Stap 1: Expensify instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log in op uw Google-beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Beveiliging en dan Single sign-on (SSO) instellen.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Beveiliging te zien. 

 3. Download de IDP-metadata in het gedeelte Single sign-on (SSO) instellen.
 4. Open een nieuw incognito browservenster en log in bij Expensify met uw beheerdersaccount. 
 5. Ga naar Settings (Instellingen) > Domain Control (Domeinbeheer) en klik op Get in Control (Beheren).
 6. Voer in het veld Domain name (Domeinnaam) uw Expensify-domeinnaam in.
 7. Klik op Submit (Verzenden).
 8. Kies bij Verification Method (Verificatiemethode) de optie Add a DNS Record (Een DNS-record toevoegen).
 9. Voeg een DNS TXT-record toe bij de domeinregistreerder.
 10. Klik in Expensify op Verify Domain (Domein verifiëren).
 11. Ga naar Settings (Instellingen) > Domain Control (Domeinbeheer) en selecteer SAML.
 12. Stel SAML login (SAML-inlog) in op Enabled (Ingeschakeld).
 13. Plak de gegevens uit het Google IdP-metadatabestand dat u heeft gedownload in stap 3.
 14. Kopieer de Login URL (Inlog-URL) en sla deze op. U heeft deze nodig om de SSO-configuratie te voltooien in stap 2 hieronder.
 15. Ga naar Settings (Instellingen) > Domain Control (Domeinbeheer) > uw-domein.com > Domain Members (Domeinleden). Vervang uw-domein door uw Expensify-domein.
 16. Nodig leden uit.
 17. Ga naar het volgende gedeelte om Google in te stellen als SAML-identiteitsprovider (IDP).
Stap 2: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IDP)
 1. Log in op uw Google-beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en dan SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Klik rechtsonder op Toevoegen Toevoegen.
 4. Zoek Expensify in de lijst met apps en klik erop. 
 5. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 6. Klik op Volgende.
 7. Vervang op de pagina Serviceprovidergegevens de standaardinhoud van het veld ACS-URL door de URL die u heeft gekopieerd bij Expensify in stap 1 hierboven. 
 8. Klik op Voltooien.
Stap 3: De Expensify-app inschakelen
 1. Log in op uw Google-beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en dan SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer Expensify.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. Kies bij Expensify Ingeschakeld voor iedereen. Controleer of de e-mail-ID's van uw Expensify-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Open https://www.expensify.com/. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 2. Voer uw gegevens in.
 3. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Expensify.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?