Expensify-cloud-app

Als u deze taak wilt uitvoeren, moet u zijn ingelogd als superbeheerder.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Expensify

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Expensify®-app.

Stap 1: Expensify instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log in bij de Google-beheerdersconsole.

  Log in met je beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Beveiliging en dan Single sign-on (SSO) instellen.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Beveiliging te zien. 

 3. Klik op de knop Downloaden om de Google IdP-metadata te downloaden.
 4. Open een nieuw incognito browservenster.
 5. Log in bij de Expensify-instantie van uw organisatie. Hier configureert u de SSO. 
 6. Ga naar https://www.expensify.com/.
 7. Ga naar Admin (Beheer) > Domain Control (Domeincontrole) > Get in Control (Neem de controle).
 8. Voer in het veld Domain name (Domeinnaam) uw domeinnaam in.
 9. Klik op Verify Domain (Domein verifiëren).
 10. Kies Add a DNS Record (Een DNS-record toevoegen) als de Verification Method (Verificatiemethode).
 11. Voeg een DNS TXT-record toe bij uw domeinregistreerder.
 12. Ga naar https://www.expensify.com/.
 13. Klik op Verify Domain.
 14. Ga naar Admin Domain Control.
 15. Selecteer SAML.
 16. Stel SAML login (SAML-inlog) in op Enabled (Ingeschakeld).
 17. Plak de gegevens uit het Google IdP-metadatabestand dat u heeft gedownload in stap 4.
 18. Kopieer de waarde voor Login URL (Inlog-URL) (https://www.expensify.com/authentication/saml/loginCallback?domain=uw-domein.com). U plakt dit later in het veld ACS-URL in de beheerdersconsole (stap 1 onder De Expensify-specifieke serviceprovidergegevens invoeren).
 19. Ga naar Admin Domain Members (Domeinleden) om leden uit te nodigen.
 20. Ga naar het volgende gedeelte om Google in te stellen als SAML-identiteitsprovider (IdP).
Stap 2: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Open een nieuw browsertabblad. 
  Log in bij de Google-beheerdersconsole.

  Log in met je beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en dan SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer de link Een service/app toevoegen aan uw domein of klik op de plus (+) in de onderhoek.
 4. Selecteer het item Expensify in de lijst. De waarden op de pagina Google-IDP-gegevens worden automatisch ingevuld.
 5. In het venster Algemene app-gegevens worden de waarden App-naam en Omschrijving automatisch ingevuld. U kunt deze bewerken.
 6. (Optioneel) Klik op Bestand kiezen naast het veld Logo uploaden om een png- of gif-bestand te uploaden dat als pictogram wordt weergegeven. Het bestand moet 256 vierkante pixels zijn.
 7. Klik op Volgende.
Stap 3: Serviceprovidergegevens invoeren in de Google-beheerdersconsole
 1. Voer in het gedeelte Serviceprovidergegevens de volgende URL's in de velden Entiteits-ID, ACS-URL en Start-URL in:
          ACS-URL: https://www.expensify.com/authentication/saml/loginCallback?domain=uw-domein.com
          Entiteits-ID: https://www.expensify.com
          Start-URL: <leeg>
 2. Laat het vakje voor Ondertekende reactie leeg.
  Wanneer het vakje Ondertekende reactie niet is geselecteerd, wordt alleen de verklaring ondertekend. Wanneer het vakje Ondertekende reactie wel is geselecteerd, wordt de gehele reactie ondertekend.
 3. De standaard Naam-ID is het primaire e-mailadres. Het invoeren van meerdere waarden wordt niet ondersteund. U kunt de toewijzing Naam-ID indien nodig wijzigen. U kunt ook aangepaste kenmerken van het gebruikersschema gebruiken nadat deze zijn gemaakt met Google Admin SDK-API's. De aangepaste kenmerken voor het gebruikersschema moeten worden gemaakt voordat u de Expensify SAML-app instelt.
 4. Klik op Voltooien.
Stap 4: De Expensify-app inschakelen
 1. Log in bij de Google-beheerdersconsole.

  Log in met je beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en dan SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer Expensify.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u wilt dat instellingen gelden voor alle organisatie-eenheden, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan

 6. Ga als volgt te werk om instellingen toe te passen op individuele organisatie-eenheden: 

  • Selecteer links de organisatie-eenheid met de gebruikers voor wie u instellingen wilt wijzigen.
  • Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld om de instelling te wijzigen.
  • Klik op Overschrijven om de instelling hetzelfde te houden, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid.
  • Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. Kies bij Expensify Ingeschakeld voor iedereen. Controleer of de e-mail-ID's van uw Expensify-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt
 1. Open https://www.expensify.com/. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 2. Voer uw inloggegevens in.
 3. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Expensify.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?