Dialpad-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Dialpad

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Dialpad-app.

Stap 1: Dialpad instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Beveiligingand thenSingle sign-on (SSO) instellen voor SAML-apps.

  U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

 3. Kopieer de SSO-URL en de Entiteits-ID (Uitgever-ID).
 4. Klik op de knop Downloaden om het X.509-certificaat te downloaden.
 5. Open een nieuw incognito browservenster.
 6. Ga naar https://dialpad.com/authentication/saml.
 7. Voer de IDP SSO-URL en de Entiteits-ID in de juiste velden in.
 8. Plak het gekopieerde X.509-certificaat in het vak.

  Opmerking: Verwijder 'BEGIN' en 'END CERTIFICATE' uit de tekst van het gekopieerde X.509-certificaat.
 9. Klik op Opslaan en ga door naar het volgende gedeelte om Google in te stellen als SAML-identiteitsprovider (IdP).
Stap 2: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Open een nieuw browsertabblad. 
  Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer de link Een service/app toevoegen aan uw domein of klik op de plus (+) in de onderhoek.
 4. Selecteer het item Dialpad in de lijst. De waarden op de pagina Google-IDP-gegevens worden automatisch ingevuld.
 5. In het venster Algemene app-gegevens worden de waarden App-naam en Omschrijving automatisch ingevuld. U kunt deze bewerken.
 6. (Optioneel) Klik op Bestand kiezen naast het veld Logo uploaden om een png- of gif-bestand te uploaden dat als pictogram wordt weergegeven. Het bestand moet 256 vierkante pixels zijn.
 7. Klik op Volgende.
Stap 3: Serviceprovidergegevens invoeren in de Google-beheerdersconsole
 1. Voer in het gedeelte Serviceprovidergegevens de volgende URL's in de velden Entiteits-ID, ACS-URL en Start-URL in:
          ACS-URL: https://dialpad.com/saml/sso/google/uw-domein.com
          Entiteits-ID: https://dialpad.com/api/saml/metadata/google/uw-domein.com
          Start-URL: https://dialpad.com
 2. Laat het vakje voor Ondertekende reactie leeg.
  Wanneer het vakje Ondertekende reactie niet is geselecteerd, wordt alleen de verklaring ondertekend. Wanneer het vakje Ondertekende reactie wel is geselecteerd, wordt de gehele reactie ondertekend.
 3. De standaard Naam-ID is het primaire e-mailadres. Het invoeren van meerdere waarden wordt niet ondersteund. U kunt de toewijzing Naam-ID indien nodig wijzigen. U kunt ook aangepaste kenmerken van het gebruikersschema gebruiken nadat deze zijn gemaakt met Google Admin SDK-API's. De aangepaste kenmerken voor het gebruikersschema moeten worden gemaakt voordat u de Dialpad SAML-app instelt. 
 4. Het veld Notatie naam-ID moet zijn ingesteld op Tijdelijk.
 5. Klik op Volgende.
 6. Selecteer onder Kenmerktoewijzing eerst Algemene informatie in het dropdownmenu Categorie. Kies vervolgens het Gebruikerskenmerk om het kenmerk van het G Suite-profiel toe te wijzen. U moet de kenmerken 'Primair e-mailadres' [Email], 'Voornaam' [FirstName] en 'Achternaam' [LastName] opgeven.
 7. Klik op Voltooien.
Stap 4: De Dialpad-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer Dialpad.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Kies bij Dialpad Ingeschakeld voor iedereen. Controleer of de e-mail-ID's van uw Dialpad-gebruikersaccounts overeenkomen met die in het domein van uw Google-service.
Stap 5: Controleren of SSO werkt
 1. Open https://dialpad.com/saml/login/google/uw-domein.com.
  U wordt doorgestuurd naar https://dialpad.com, maar u bent nog niet ingelogd.

 2. Ga naar https://dialpad.com. U moet nu zijn ingelogd.

 3. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Dialpad.
Stap 6: Gebruikersregistratie instellen

Als superbeheerder kunt u gebruikers automatisch registreren in de Dialpad-app.


Google, Google Workspace en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?