Coupa-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Coupa

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Coupa®-app.

Stap 1: Coupa instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Beveiliging en dan Single sign-on (SSO) instellen.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Beveiliging te zien. 

 3. Klik op de knop Downloaden om de SSO-URL, de Entiteits-ID (Uitgever-ID), de Google IdP-metadata en het X.509-certificaat te downloaden.
 4. Log in een nieuw browsertabblad als beheerder in bij de Coupa-applicatie.
 5. Ga naar https://<coupa instance>/administration/security.
 6. Vink het vakje aan voor Inloggen met SAML checkbox.
 7. Upload de Google IdP-metadata en het X.509-certificaat. Deze zijn vereist voor SSO-installatie. U heeft ze in stap 3 gedownload.
 8. Klik op Opslaan en ga door naar het volgende gedeelte om Google in te stellen als SAML-identiteitsprovider (IdP).
Stap 2: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Open een nieuw browsertabblad. 
  Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en dan SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer de link Een service/app toevoegen aan uw domein of klik op de plus (+) in de onderhoek.
 4. Selecteer het item Coupa in de lijst. De waarden op de pagina Google-IDP-gegevens worden automatisch ingevuld.
 5. Er zijn twee manieren om de installatiegegevens van de serviceprovider op te halen: u kunt de waarden in de velden Entiteits-ID en Single sign-on-URL kopiëren en het X.509-certificaat downloaden, deze plakken in de juiste velden voor de serverproviderinstallatie en vervolgens klikken op Volgende. Of u kunt de IDP-metadata downloaden, deze uploaden in de juiste velden voor de serverproviderinstallatie en vervolgens teruggaan naar de beheerdersconsole en klikken op Volgende.
 6. In het venster Algemene applicatiegegevens worden de waarden Applicatienaam en Omschrijving automatisch ingevuld. U kunt deze bewerken.
 7. (Optioneel) Klik op Bestand kiezen naast het veld Logo uploaden om een png- of gif-bestand te uploaden dat als pictogram wordt weergegeven. Het bestand moet 256 vierkante pixels zijn.
 8. Klik op Volgende.
Stap 3: Serviceprovidergegevens invoeren in de Google-beheerdersconsole
 1. Voer in het gedeelte Serviceprovidergegevens de volgende URL's in de velden Entiteits-ID, ACS-URL en Start-URL in:
          ACS-URL: https://prdsso35.coupahost.com/sp/ACS.saml2
          Entiteits-ID: prdsso35.coupahost.com
          Start-URL: URL Coupa-instantie
 2. Laat het vakje voor Ondertekende reactie leeg.
  Wanneer het vakje Ondertekende reactie niet is geselecteerd, wordt alleen de verklaring ondertekend. Wanneer het vakje Ondertekende reactie wel is geselecteerd, wordt de gehele reactie ondertekend.
 3. De standaard Naam-ID is het primaire e-mailadres. Het invoeren van meerdere waarden wordt niet ondersteund.
 4. Klik op Volgende.
 5. Klik op Nieuwe toewijzing toevoegen en wijs de kenmerkwaarde 'Mailpath' toe aan Algemene informatie > Primaire e-mailadres
 6. Selecteer in het dropdownmenu de Categorie en het Gebruikerskenmerk om het kenmerk van het Google-profiel toe te wijzen.
 7. Klik op Voltooien.
Stap 4: De Coupa-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en dan SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer Coupa.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. Controleer of de e-mail-ID's van uw Coupa-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt
 1. Open de URL van de Coupa-instantie: googleidentity.coupacloud.com.
  Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 2. Voer uw inloggegevens in.
 3. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Coupa.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?