Box-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Box

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Box®-app.

Stap 2: Box instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Klik op Downloaden om de Google IdP-metadata en het X.509-certificaat te downloaden.
 3. De serviceprovider wordt ingesteld door Box-ondersteuning. Stuur Box de Google IdP-metadata en het X.509-certificaat. Deze zijn vereist voor SSO-installatie. U heeft ze in stap 3 gedownload. 
 4. Ga door naar het volgende gedeelte om Google in te stellen als SAML IdP.
Stap 2: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Open een nieuw browsertabblad. 
  Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer de link Een service/app toevoegen aan uw domein of klik onderaan op de plus (+).
 4. Selecteer Box in de lijst. De waarden op de pagina Google-IDP-gegevens worden automatisch ingevuld.
 5. Neem contact op met Box-ondersteuning om Google in te stellen als SAML-IdP. Zodra Box-ondersteuning de certificaten heeft verzonden, uploadt u ze in de juiste velden van de serviceproviderinstallatie. Ga daarna terug naar de beheerdersconsole en klik op Volgende.
 6. In het venster Algemene app-gegevens worden de waarden App-naam en Omschrijving automatisch ingevuld. U kunt deze bewerken.
 7. (Optioneel) Klik op Bestand kiezen naast het veld Logo uploaden om een png- of gif-bestand te uploaden dat als pictogram wordt weergegeven. Het bestand moet 256 vierkante pixels zijn.
 8. Klik op Volgende.
Stap 3: Serviceprovidergegevens invoeren in de Google-beheerdersconsole
 1. Voer in het gedeelte Serviceprovidergegevens de volgende URL's in de velden Entiteits-IDACS-URL en Start-URL in:
          ACS-URL: https://sso.services.box.net/sp/ACS.saml2
          Entiteits-ID: box.net
          Start-URL: uw-box-subdomein.box.com
 2. Laat het vakje voor Ondertekende reactie leeg.
  Wanneer het vakje Ondertekende reactie niet is geselecteerd, wordt alleen de verklaring ondertekend. Wanneer het vakje Ondertekende reactie wel is geselecteerd, wordt de gehele reactie ondertekend.
 3. De standaard Naam-ID is het primaire e-mailadres. Het invoeren van meerdere waarden wordt niet ondersteund. Box heeft het primaire e-mailadres nodig voor verificatie. Neem contact op met Box-ondersteuning als u een andere Naam-ID nodig heeft. U kunt ook aangepaste kenmerken van het gebruikersschema gebruiken nadat deze zijn gemaakt met Google Admin SDK-API's. De aangepaste kenmerken voor het gebruikersschema moeten worden gemaakt voordat u de Box SAML-app instelt. 
 4. Klik op Volgende.
 5. Klik op Nieuwe toewijzing toevoegen en wijs de kenmerkwaarde ‘Email’ toe aan Algemene informatie > Primaire e-mailadres.
 6. Selecteer in het dropdownmenu eerst de Categorie. Kies vervolgens een Gebruikerskenmerk om het kenmerk toe te wijzen uit het Google-profiel. U moet de kenmerken 'FirstName' en 'LastName' opgeven.
 7. Klik op Voltooien.
Stap 4: De Box-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer Box.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Box-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://uw-box-subdomein.box.com en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw inloggegevens in.
 4. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Box.
Stap 6: Gebruikersregistratie instellen

Als hoofdgebruiker kunt u gebruikers automatisch registreren bij de Box-app.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?