BlueJeans-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor BlueJeans

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de BlueJeans-app.

Stap 1: BlueJeans instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Beveiligingand thenSingle sign-on (SSO) instellen voor SAML-apps.

  U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

 3. Kopieer de SSO-URL en sla deze op. Download het X.509-certificaat.
 4. Log in een nieuw browsertabblad als beheerder in bij de BlueJeans-beheerdersconsole.
 5. Ga op het tabblad Admin (Beheer) naar Group Settings > Security (Groepsinstellingen > Beveiliging).
 6. Klik onder Authentication Options (Verificatieopties) op het keuzerondje voor SAML Single Sign On.
 7. Voer in het veld Login URL (Inlog-URL) de SSO-URL in die u in stap 1 (punt 3) heeft gekopieerd.
 8. Het veld Logout URL (Uitlog-URL) is optioneel. U kunt dit veld ook leeg laten.
 9. Klik om het Certificate Path (Certificaatpad) in te vullen op de knop Choose File (Bestand kiezen) en selecteer het Google X.509-certificaat dat u heeft gedownload in punt 3.
 10. Kopieer de RelayState en sla deze op. U heeft deze nodig als u in de volgende stap de SSO-installatie voltooit bij Google.
Stap 2: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer BlueJeans in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van BlueJeans en klik op Selecteren.
 6. Klik op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens op Doorgaan.
 7. Vervang op de pagina Serviceprovidergegevens de Start-URL door de RelayState-waarde die u in stap 1 hierboven bij BlueJeans heeft gekopieerd.
 8. Klik op Doorgaan.
 9. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op het menu Veld selecteren en wijs de volgende Google-directorykenmerken toe aan de bijbehorende BlueJeans-kenmerken:
   
  Google-directorykenmerk BlueJeans-kenmerk
  Basic Information > Primary Email (Algemene informatie > Primaire e-mailadres) Mailpath
 10. Klik op Voltooien.
Stap 3: De BlueJeans-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer BlueJeans.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw BlueJeans-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

BlueJeans ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modussen:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer BlueJeans.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt BlueJeans geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Open https://uw-domeinnaam.bluejeans.com. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 2. Voer uw inloggegevens in.
 3. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar BlueJeans.

Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?